Engelskopgaver til børn – opdelt i klassetrin

Engelskopgaver til indskoling og mellemtrin

Opgaver til engelsk fra 1. klasse til 6. klasse. Du finder både læringsspil, opgavehæfter og enkelte opgaver lige til at printe.
Emnerne er blandt andet colors, jobs, clothes, body, numbers, animals, fruit, transportation og weather.

  • Læringsspil
  • Grammatik
  • Opgavehæfter
  • Mundtlighed
  • Læsetekster

1.klasse engelskhæfter - Indskoling

Face and body 1. & 2. klasse

Clothes 1. klasse

Family 1. klasse

Colors 1. klasse

Numbers 1. & 2. klasse

Animals 1. klasse

2. klasse engelskhæfter - Indskoling

Fruit 2. klasse

The weather 2. klasse

Jobs 2. klasse

Transportation 2. klasse

In the city 2. klasse

Grammar 1.-3. klasse

3. klasse engelskhæfter - Indskoling

World and countries 3.klasse

Emotions 3.klasse

Shapes 3.klasse

Time 3.klasse

Sports 3.klasse

Free time and hobbies 3.klasse

Engelskopgaver til 4. klasse, 5.klasse og 6. klasse - mellemtrin

Engelsk 6. klasse

Engelsk 5. klasse

Engelsk 4. klasse

Engelsk grammatik 4.-6. klasse

Læringsspil til engelsk

Kroppen vendespil
engelsk

Vendespil colors

Domino/vendespil animals

Domino sætning engelsk

Domino/ vendespil tøj engelsk

Domino/ vendespil grøntsager engelsk

Domino/ vendespil frugt
engelsk

Udsagnsord
engelsk Ludo

Tillægsord
engelsk Ludo

Navneord
engelsk Ludo

Monsterspil
engelsk læringsspil

Fun cards
engelsk læringsspil

Lottery
engelsk læringsspil

Gramma Dice
engelsk læringsspil

Memory game

Synonym
engelsk læringsspil

Dessert
engelsk læringsspil

Engelsk opgaver

Denne oversigt indeholder henvisninger til en masse engelskopgaver print, der er et brugbart værktøj til at lære at læse og skrive engelsk. Opgaverne er udvalgt så de kan bruges selvstændigt i engelskundervisningen eller som et supplement til engelskopgaverne i grundbøgerne fra de store forlag. De engelske kopiark dækker alle klassetrin, men er primær til indskoling nærmere bestemt 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse og 4.klasse, 5. klasse og 6. klasse i de danske folkeskoler og privatskoler.

Der er lavet meget godt materiale om engelsk grammatik og de grammatiske regler, derfor har vi samlet en udvalgt del af engelske opgaver og grammatiske øvelser på denne side.

Hvis du kender til andre gode engelsk opgaver for børn, som vi skal henvise til, så tøv ikke med at skriv til os, så siden forsat kan være opdateret og forsat hjælpe lærer og forældre i engelsk sprogundervisning.

Engelsk opgaver til print

Leg og Lektie udgiver løbende nye materialer til engelsk. Hæfterne kan downloaded til print eller løses direkte fra computeren af dit barn.

 

Find flere engelsk opgaver, hæfter og andre materialer på vores engelskoversigt her