Hvad lærer mit barn i 1. og 2. klasse? – Guide

Som forældre kan det være ret svært at finde ud af, hvad dit barn egentlig skal have ud af at gå i 1. klasse og 2. klasse. Lærerne laver selvfølgelig en årsplan, og du kan læse om undervisningsministeriets Fælles Mål for undervisningen. Men begge dele kan godt være lidt svære at forstå og gøre konkrete, når man ikke er læreruddannet – og det kan det faktisk også være for en læreruddannet! Derfor har jeg plukket lidt ud, sat i kasser og forsøgt at skabe bare lidt overblik i det følgende.

De Fælles mål for fagene er inddel i faser. Dansk er inddelt i 4 faser, hvor den første er 1-2. klasse. Matematik er inddelt i 3 faser, hvor den første er 1. – 3. klasse. Målene er ikke fordelt ud på de enkelt klasser, da børn når målene på forskellige tidspunkter. Det er læreren og de undervisningsmaterialer, som læreren bruger, der hjælper børnene til læringen på forskellige tidspunkter. Børn udvikler sig meget forskelligt, så nogle børn vil kunne opfylde mål i starten af 1. klasse, andre når det først i slutningen af 2. klasse før målene i dansk er opfyldt.

Jeg har plukket det centrale ud, derfor er der selvfølgelig mange detaljer udeladt. Jeg har inddelt det i klassetrin, så det er min tolkning af, hvornår et barn i gennemsnit bliver klar til de forskellige ting, og du cirka kan forvente, at dit barn har lært det. Men der er jo netop en grund til at Undervisningsministeriet inddeler i faser, det er fordi børns udvikling er så forskellige.

I butikken her kan du se en masse materialer, som kan støtte dit barns læring i indskolingen.

Dansk i 1.klasse

 • Dit barn lærer at skrive både små og store bogstaver i hånden og på computer.
 • Dit barn skal lære bogstavernes lyde at kende og begynde at stave til små lydrette ord. Inden da arbejdes der med at lære startlydene på et ord også kaldet forlyden. Se desuden opgavearket her.
 • Dit barn skal lære om forskellige ord som sammensatteord, ord der rimer eller om modsætninger.
 • Dit barn skal lære at stille spørgsmål til emner, historier eller andet klassen arbejder med. 
 • Dit barn kan lære at føre en samtale altså skiftevis snakke og lytte til den anden og vente på tur.

Dansk i 2. klasse

 • Dit barn skal kunne læse små tekster selv. Her menes der, at dit barn er i stand til at udvælge en passende bog, læse lette opgaver i flere fag, at dit barn har et kendskab til bogstavers forskellige udtaler og ords betydning. Dit barn skal kunne finde de svære ord i teksterne og kunne gengive det vigtigste af en læst tekst. Især det sidste er svært for mange børn, da børn i starten oftest er tekniske læsere. Det betyder, at de læser, men de er ikke i stand til samtidig at lytte og forstå teksten. Det kræve øvelse både at læse og forstå, hvilket blandt andet kan øves ved gengivelser af læste tekster eller spørgsmål til historien, som dit barn svarer på.
 • Derudover skal der arbejdes med at skrive små tekster med billeder, som dit barn selv kan tegne for at støtte historien. Herunder gælder det selvfølgelig, at dit barn skal vide noget om ord og lave sætninger.
 • Dit barn skal lære at stave lette ord og de mest almindelige ord kaldet de 120ord.
 • Dit barn skal vide, at vi bruger sprog på forskellige måder i forskellige situationer.

Matematik i 1.klasse

 • Dit barn skal lære at kategoriere forskellige geometriske former og viden noget om dem. Altså vide hvad en cirkel er og finde cirkler andre steder i hverdagen. 
 • Dit barn skal få viden om sammenhængene mellem tal og dit barns enkelte hverdag. For eksempel at numrene på huset fortæller noget om en placering.
 • Dit barn kan bruge symboler fra matematik som =, – og +.  
 • Dit barn skal få en begyndelse forståelse af og kunne svare på matematiske spørgsmål og kommunikere om matematik. Altså tale om matematik, tal og begynde at bruge matematikord
 • Dit barn skal lære at bruge redskaber som en lineal til matematik.
 • Dit barn skal bruge naturlige tal – hele tal til at tælle ting, beskrive antal og sætte ting i rækkefølge. 
 • Herefter skal dit barn begynde at kunne regne med enkelte tal, små regnestykker og regnehistorier. 

Matematik i 2. klasse

 • Dit barn skal lære om forskellige matematiske begreber og begynde at forstå deres betydning. Det kunne for eksempelt være “chance”, “vægt”, “tid” og “længde”.
 • Dit barn skal fortsætte progressionen i at lære talmængde og sværere og sværere regnestykker med plus og minus og at tale om matematik.
 • Dit barn skal have viden om forholdsord, der beskriver tings placering og kunne bruge dem i en beskrivelse. Det kan være over, under, ved siden af eller ovenpå.  
 • Dit barn skal begynde at se sammenhænge i talmønstre og figurer. 

Hvis du synes denne oversigt hurtig bliver uoverskuelig, så kan læringscirklerne her, måske hjælpe med at trække det vigtigste ud for dit barn. Cirklerne kan printes, lamineres og sættes i en nøglering, så i kan holde fokus på det centrale eller finde hjælp, hvis dit barn har svært ved at huske det.  

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr