Talkort til spil og lege

Skal dit barn starte i skole efter sommerferien, eller er dit barn lige begyndt at arbejde med tal og talforståelse, så kan I finde opgaver her, som kan ”booste” dit barns talforståelse. 

Målgruppe: 5-7 år 

Mål: Udvikling af talforståelse 

I kortene, som du kan downloade og printe nedenfor, er der fire forskellige måder at beskrive tal på. 
– De gule kort viser tal som streger.
– De grønne viser tal som prikker.
– De blå viser tal som numre.
– De røde viser tal som skrevne tal. 

 

Her er flere forskellige måder, dit barn kan tilegne sig en bedre talforståelse. Klip talkortene ud, som brikker og laminer dem gerne, så de holder længere.

  1. Du kan hjælpe dit barn på vej ved at starte med de grønne og gule kort, som har prikker og streger. Det er lettere for barnet at forholde sig til en form end et tal, da et tal er et abstrakt begreb. Lad dit barn tælle stregerne og prikkerne og prøv herefter, at find de kort, hvor der er lige mange streger og prikker på.
    Når dit barn finder et match fx seks streger og seks prikker, kan det være en god idé at få dit barn til at hente seks appelsiner eller samle seks stykker legetøj op fra gulvet. Dit barn får så overført sin talforståelse fra prikker og streger til hverdags ting, så giver tallet seks bedre mening. Det er en god idé at aktivere dit barn undervejs, så opgaverne er sjove og ikke føles som en pligt. Det kan også være ved at gennem kortene i huset, lade dit barn finde dem og herefter tælle. Det kan også være, I vælger, at dit barn skal finde så mange ting, som der er seks ens af i huset på to minutter.
  2. Når I har lavet første øvelse nogle gange over en periode, og du fornemmer, at dit barn har en god forståelse af tallene, kan I forsøge med flere kort. Her kan det være en god idé først at vise dit barn de forskellige kort, så dit barn kan associere rød med skrevne tal, gul med streger, grøn med prikker og blå med numre. I kan sammen finde et sæt, altså et blåt, rødt, grønt og gult kort med fx tallet fem. Det er en god ide at starte med kun at matche to af kortene også bygge på efterhånden, som dit barn bliver mere sikker. Det kan volde problemer for nogle børn, da der er stor forskel på former, tal og skrift, men det er helt naturligt. Du og dit barn kan med fordel starte med tallene fra 1-10, da det er de mest naturlige tal for dit barn.  Jo bedre talforståelse dit barn får, jo lettere bliver det at arbejde med større tal. I kan gradvist tilføje højere tal, så dit barn bliver udfordret på det niveau, som passer til dit barn. 
  3. Til sidst kan I kan lave et vendespil, hvor I kun bruger to af kortene med forskellige farver. Dit barn skal nu forsøge at få et stik. Her bliver der lige tilføjet endnu en udfordring, at de barn skal huske, hvor de forskellige brikker ligger.

Hvis dit barn synes, det er for svært at kombinere numre, skrevne tal, prikker og streger, så kan I finde et vendespil, hvor der både er numre og mønstre på kortene her.

Talfornemmelse er medfødt, men Talforståelse, som er essensen for at blive dygtig til faget matematik, skal tillæres. Derfor er det rigtig vigtigt, at det giver mening for dit barn og det sættes ind i en kontekst dit barn kan relatere sig til. Motivation kommer oftest, når tingene giver mening, og så kommer lysten til at lære også. Udnyt derfor, hvis dit barn har en særlig interesse fx. dinosaurus – så lad endelig dit barn tælle en masse af dem og lav forskellige opgaver med tal med netop de illustrationer.
Talforståelsen hjælper dit barn til at bruge viden fra hukommelsen. Det betyder, at når dit barn får en fornemmelse af, hvad syv er i form af streger, prikker og de ting I finder, så bliver det lettere for dit barn at addere, fordi tallet syv ikke kun ses som et nummer, men dit barn kan associere det til en mængde. 

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr