Spil fisk med ordklasser (navneord, tillægsord og udsagnsord)

Det danske sprog er svært at lære, og det skal tales og øves meget før det sidder på rygraden. I det danske sprog findes der mange former for ord. Navneord, udsagnsord, tillægsord, forholdsord, biord og mange flere. Grammatikken i sproget kan nemt blandes sammen, når man som barn får præsenteret de mange ord. 

I de mindre klasser arbejdes der meget på, at kunne skelne mellem de forskellige ordklasser. Det er vigtigt, at dit barn lære at kunne adskille ordene fra hinanden – det har nemlig en stor betydning for, hvordan ordene bøjes i de forskellige ordklasser. Det er afgørende, at dit barn lærer de forskellige ordklasser, da en god sætning består af flere ordklasser. Se også vores klemmekort med grammatik.

For at give dit barn et overblik over de forskellige ordklasser samt hvordan de bøjes, kan disse 3 udgaver af spillet fisk hjælpe dit barn med forståelsen af dem. Gentagelse af de forskellige ordklasser, og hvordan de bøjes hjælper dit barn til at huske både bøjningen, og hvilken ordklasse ordet hører til. 

De fleste børn kender kortspillet “fisk” i en tidlig alder. Spillet er meget simpelt og overskueligt for dit barn at lære, hvis ikke der er stiftet bekendtskab med det tidligere. Her er spillekortene blot byttet ud med navneord, udsagnsord og tillægsord. De samme regler er gældende – man skal have 3 (tillægsord) eller 4 (navneord og udsagnsord) kort af samme “slags” for at få et stik. Du kan selv vurdere niveauet for dit barn, da det kan spilles på to niveauer alt afhængig af, hvor øvet dit barn er. 

1. niveau: Italesætte ordene uden bøjning af ordet. “Jeg vil gerne bede om alle dine mus”

2. niveau: Italesætte ordene med bøjningen af ordet. “Jeg vil gerne bede om dit grønneste kort”

På den måde kan spillet bruges til videreudvikling af de forskellige ordklasser, hvorpå dit barn både lærer ordklassen OG bøjningen af ordene. 

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr