Grammatikopgaver til engelsk 4.-6. klasse

  1. Some or Any

“Some or Any” er en grammatikopgave, der sætter fokus på “determiners” og hvornår man bruger det ene eller det andet. Den er rettet mod 4.-6. klassetrin.  Det kan nogle gange være svært at vurdere hvornår man skal bruge “some” eller “any”, da det oftest anses som værende erstattelige med hinanden for eleverne. Som med mange andre “determiners” bliver dit barn bedre til at bruge det rigtige ord ved at træne dem i opgaver. 

  1. Possessive Pronouns

“Possessive pronouns” kan oversættes til possessive pronominer, som også mere almindeligt er kendt som ejestedord. Ejestedord er med til at fortælle om ejerforhold. Et eksempel kan være: “This book is not my book. It is her book,” hvor man med ejestedord vil sige ”this book is not mine. It is hers.” Ejestedord øger ikke bare ordforrådet, man kan dit barn bruge dem betyder det, udover at have kendskab til ejerforhold, også at dit barn har forståelse for hvornår det skal bruges og i hvilke sammenhænge. På den måde undgår man også gentagelser i sætninger.  Denne opgave er rettet mod 4.-6. klassetrin.

  1. Conjunctions

Ligesom bindeord er vigtige i danskfaget, så er de også vigtige i det engelske sprog. Bindeord er som ordet viser, det der binder led sammen i en sætning. Eksempler på bindeord er: and, if, because, so, as, than, osv. Det er vigtigt at opnå kendskab til bindeord, fordi det gør nemmere at formulere længere sætninger. I opgaven skal dit barn indsætte de bindeord i sætningerne, der hvor det giver mening. I nogle af sætningerne vil dit barn også opdage, at man kan bruge forskellige bindeord, men det afhænger af hvad man vi sige med sætningen. For eksempel denne sætning: “She will only do the dishes if you pay her 50 kr” eller “She will only do the dishes after you pay her 50 kr.” Det er to forskellige betydninger, der er præsenteret her. “After” understreger, at hun først vil vaske op efter at hun får 50 kr, hvorimod “if” siger intet om, det er efter eller før, hun foretrækker pengene, men at hun derimod kun vil vaske op så længe hun får pengene. 

  1. Homophones and Homonyms

Det er ikke uhørt, at man nogle gange kommer til at blande ting, navne eller personer sammen, fordi de minder om hinanden. Det samme gælder ord. Det kalder man homofoner eller homonymer. Ord, der lyder ens kan skabe forvirring og frustration, så snart det skal ned på papir.  Derfor er det også vigtigt for dit barn eller elev at lære om stavning, fordi det kan have betydning for den overordnede forståelse. For eksempel med denne sætning. “I see that you have some scissors. Can you give me a pair?”, der lyder som “can you give me a pear?” hvilket bliver til et spørgsmål om en frugt og ikke en saks. Man kan nemt hurtigt komme til at stave det forkerte ord, og når det resulterer i et andet ord er det derfor vigtigt at dit barn bliver opmærksom på ord der lyder ens. Denne opgave er rettet mod 4.-6. klasse. 

  1. Word Order

Ordstilling er meget vigtige i engelsk, fordi sætningskonstruktionen hurtigt kan lyde forkert og ikke engelsk. På engelske er det som ofte en ligefrem ordstilling, der eksisterer ligesom på dansk, men der er også en del med omvendt ordstilling. “Word order” er en del af grammatikopgaver, fordi sætningskonstruktionen udgør en stor del af grammatik i engelsk. Denne opgave er rettet mod 6. klasse. 

  1. Passive and Active Voice

“Passive voice and active voice” er en lidt sværere opgave, der kredser rundt om, hvordan man kan bruge sproget i forhold til, hvad man lægger vægt på i sætningen. Denne opgave er rettet mod 6. klasse. I passive voice lægger man fokus på handlingen og ikke aktøren. Fx: “A cake was made by Jasper”, hvorimod active voice lægger vægt på personen, der udfører handlingen: “Jasper made a cake.” Det er vigtigt at understrege at passive voice er ikke ensbetydende med et “flottere” eller mere formelt sprog, men afhænger, hvad man ønsker at lægge fokus på i en sætningen: er det det faktum, at der er blevet bagt en kage, eller hvem der har bagt en kage?

  1. Prepositions of Time

“Prepositions of time” er udarbejdet som en forlængelse af opgaven med  Prepositions of Place i forhold til fokus på forholdsord, og hvordan de bliver brugt forskelligt. I denne opgave rettet mod 4.-6. klassetrin bliver der lagt vægt på tidselementet. Dit barn lærer at bruge de forskellige forholdsord alt efter om der er tale om måneder, dage, tidspunkter eller helligdage. 

  1. Modal Verbs

Lidt ligesom “conjunctions” er det vigtigt at bruge de rigtige modal verber, netop fordi modal verberne har hver deres egen specifikke betydning i de enkelte sætninger.  Fx. “You must call you mother” understreger en nødvendighed, mens “You could call your mother” understreger en mulighed. Denne opgave er rettet mod 4.-6.klassetrin. 

Se alle vores opgaver til engelsk her.

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Lær bogstaver fra 69kr