Opgavehæfter til engelsk 1. – 3. klasse

Temahæfter - Engelskopgaver til 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse.

1.klasse engelskhæfter - opgaver til engelsk

Face and body 1. & 2. klasse

Clothes 1. klasse

Family 1. klasse

Colors 1. klasse

Numbers 1. & 2. klasse

2. klasse engelskhæfter - opgaver til engelsk

Fruit 2. klasse

The weather 2. klasse

Jobs 2. klasse

Transportation 2. klasse

In the city 2. klasse

3. klasse engelskhæfter - opgaver til engelsk

World and countries 3.klasse

Emotions 3.klasse

Time 3.klasse

Sports 3.klasse

Free time and hobbies 3.klasse

Shapes 3.klasse

Grammar 1.-3. klasse

Engelskopgaver med forskellige temaer til 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse. Emnerne er freetime, hobbies, colors, numbers, time, sports, emotions, world oand countries, fruit, weather, jobs, transportation, city, animals, familiy, face and body, clothes and animals.