Hent danskhæfter – 2.-3. klasse

2. klasse og 3. klasse opgavehæfter - opgaver til dansk

Hvis du har behov for at se yderligere opgaver til dansk, så kan du gå til Opgaveoversigten for danskopgaver her

Temahæfter

Vinter dansk 2

Vinter dansk 1

Forår dansk

Forårshæfte - dansk

Sommer dansk

Efterårs dansk

Påskedansk

Ferieopgaver

Halloween

Om mig

Juledansk

Julekalender

Læs og skriv 1

Læs og skriv 2

Min familie

Danske træer

Nytår 2

Nytår 3

Trafikhæfte 1

Læs og forstå

Skriv, læs og forstå

Læs 120 ord

Læs og forstå A

Læs og forstå B

Grammatik

Kineserlyde

Stavelser 1

Stavelser 2

Sammensatte ord

Sammensatte ord

Konsonant-venner

Vokal-forveksling

Konsonant-klynger 1

Opgavehæfter

Kroppen

Truede dyr Skolemælk

Lær om sommerfugle

Litteraturarbejde

Gummi-Tarzan

Antboy

Otto er et næsehorn

Skriveopgaver

Ordforråd og sprogudvikling

Antonymer 2

Synonymer 1

Synonymer 2

Synonymer 3

Rimhæfte
1.-3. klasse

Rimhæfte
2.-3. klasse

Rimhæfte 2.-4.klasse

Modsætninger

3. klasse dansk

Temahæfter

Vinter dansk 2

Vinter dansk 1

Forår dansk

Forårshæfte - dansk

Sommer dansk

Efterårs dansk

Trafikhæfte 1

Trafikhæfte 2

Læs og skriv 2

Læs og forstå halloween

Læs og forstå halloween

Ordforråd og sprogudvikling

Antonymer 2

Synonymer 1

Synonymer 2

Synonymer 3

Rimhæfte
2.-3. klasse

Rimhæfte 2.-4.klasse

Synonymer

Talemåder

Grammatik

Stavelser

Grammatik

Kineserlyde

Morfemer

Sammensatte ord

Sammensatte ord

Konsonant-venner

Konsonant-forveksling

Vokal-forveksling

Konsonant-klynger 1

Litteraturarbejde

Gummi-Tarzan

Antboy

Otto er et næsehorn

Eventyr - genrekendskab

Gyser - genrekendskab

Opgavehæfter

Truede dyr Skolemælk

Min familie

Dansk

Forfattere

Læs og forstå