Hent danskhæfter – 3. klasse dansk opgaver

3. klasse opgavehæfter - opgaver til dansk

Hvis du har behov for at se yderligere opgaver til dansk, så kan du gå til Opgaveoversigten for danskopgaver her

Temahæfter

Efterår

Læs og forstå halloween

Læs og forstå halloween

Vinter

Læs og skriv 2

Vinter 3

Vinter 2

Forår

Påske 3

Forår 2

Forår 3

Sommer

Sommer

Ferieopgaver

Trafikhæfte 1

Trafikhæfte 2

Andet

Truede dyr Skolemælk

Min familie

Dansk

Ordforråd og sprogudvikling

Antonymer 2

Synonymer 1

Synonymer 2

Synonymer 3

Rimhæfte
2.-3. klasse

Rimhæfte 2.-4.klasse

Synonymer

Talemåder

Grammatik

Stavelser

Grammatik

Kineserlyde

Morfemer

Sammensatte ord

Sammensatte ord

Konsonant-venner

Konsonant-forveksling

Vokal-forveksling

Konsonant-klynger 1

Litteraturarbejde / genre

Gummi-Tarzan

Antboy

Otto er et næsehorn

Eventyr

Gyser

Forfattere

Læs og forstå

(Niveau D)

(Niveau D)

(Niveau D)

(Niveau D)

(Niveau D)

(Niveau D)

(Niveau D)

(Niveau D)

(Niveau D)

(Niveau D)

(Niveau D)

(Niveau E)

(Niveau E)

(Niveau E)

(Niveau E)

Skriveopgaver

Skriveopgaver

Månedens skriveopgave

Boganmeldelser

Opgavehæfterne til dansk indeholder mellem 10-30 sider med forskellige danskopgaver og læsetekster. I hæfterne er der fokus på Fælles Mål og emnerne, der knytter sig til læringen i indskolingen.
Emnerne er blandt andet stavning, bogstaver, læsning, læseforståelse, vokaler, konsonanter, rim, sammensatte ord, lyde, morfemer, stavelser, modsætninger, 120 ord , at skrive korte tekster og boganmeldelser.
Nogle hæfter kan bruges i flere klassetrin og andre er rettet mere specifikt mod er klassetrin. Der er hæfter til 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse.