Matematikhæfter til 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse – matematik opgaver

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse

Emnehæfter til matematik

Tallets form og mængde

Tallets mængde talrække

Talrækker og plus

Plus og minus

Talrækker

Lær tallene 0 - 9

Tal og tælle

10'er venner

Former og figurer

Klokken

Plus 0

Plus 1

Plus 2

Minus 1

Minus 2

Gange 0

Gange 1

Division og dele 0

Division 1

Afrunding

Flytning og spejling

Farv koordinater

Koordinatsystem 0

Koordinatsystem 1

Større eller mindre end

Parallelle og vinkelrette linjer

Måling

Regn med penge 1

Læs og forstå matematik 1

Matematik ord

Tælleopgaver

Regn og sæt streg
plusstykker 1 - 30

Hele hæfter i klassetrin

Blandet matematikhæfte

Blandet matematikhæfte

Blandet matematikhæfte

Blandet matematikhæfte

Blandet matematikhæfte

Truede dyr - skolemælk

Carl Benz opfandt bilen - skolemæk

Pokemon

Træer

Halloween-, påske- og julematematik

Halloween matematik 1. klasse

Halloween matematik 2. klasse

Halloween matematik 3. klasse

Påskeopgaver matematik 1. klasse

Påskeopgaver matematik 2. klasse

Påskeopgaver matematik 3. klasse

Julematematik 1. klasse

Julematematik 2. klasse

Julematematik 3. klasse

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse og 3. klasses opgaver til matematik indskoling

Find en masse matematikopgaver, som du kan bruge til forskellige mener. Matematikhæfterne indeholder emner som tal, talrækker, plus, minus, division, gange, former og figurer, koordinater, måling og klokken . Der er også julematematik, halloweenmatematik og matematikopgaver til halloween.