Opgaver med kommaregler – opgavehæfte

At kunne sætte komma er en vigtig del af at lære at skrive. Når kommaerne er sat rigtigt i en tekst, bliver den lettere at læse og forstå. Er kommaerne sat forkert, kan det forstyrre læsningen, og læseren ender med at fokusere på fejlene og glemme indholdet. Man undgår også, at ens tekst bliver misforstået, fordi kommaerne mangler eller står forkert. 

Det er svært for mange at sætte komma, både børn og voksne. Og det bliver ikke lettere af, at der findes to forskellige regelsæt. Dansk Sprognævn har nemlig gjort det valgfrit at sætte det såkaldte startkomma (også kaldet grammatisk komma), som er den gamle/traditionelle metode. Men vi, og mange andre, mener, at den traditionelle metode med at sætte startkomma er det letteste at lære, og derfor tager vi udgangspunkt i de regler her. De fleste skrevne medier følger desuden stadigvæk reglerne for startkomma. 

Hjælp til komma

Dit barn begynder at lære om komma i X. klasse. Mange børn synes det er svært, og det vil dit barn måske også synes. Vi har lavet en cirkel med kommaregler, som du kan finde her.
Du kan købe cirklen færdigtrykt eller downloade og printe den gratis selv. Cirklen er også med i vores hæfte med kommaøvelser, som du kan downloade gratis nedenfor. Her kan dit barn klippe cirklen ud og gemme den til senere brug. Cirklen er god for dit barn at have ved hånden, og du kan opfordre dit barn til at finde hjælp hos cirklen, før han/hun spørger en voksen. 

Udsagnsled og grundled

Det vigtigste at lære, når man skal sætte komma, er at kunne finde udsagnsled (O) og grundled (X) i en sætning. Når der er to sæt X og O, skal man nemlig sætte komma imellem. Fx: Peter læste i en bog, og Julie bagte en kage.

Udsagnsleddet (O) er et udsagnsord, og det fortæller noget om tiden i sætningen og beskriver en handling eller en tilstand. Udsagnsleddet fortæller noget om tiden, fordi det fx kan stå i nutid eller datid, fx ”Peter læser” eller ”Peter læste”. Udsagnsleddet beskriver en handling, hvis der fx står ”Peter tager bogen”, og en tilstand, hvis der fx står ”Peter er sød”.

Grundleddet (X) fortæller hvad eller hvem, der gør det, som udsagnsleddet beskriver. Man finder grundleddet ved at spørge: Hvad eller hvem + udsagnsled. Fx: “Hvem læser?” → Peter læser. Grundleddet er typisk et egennavn (fx Peter el. Christiansborg), et navneord (fx bordet el. huset) eller et stedord (fx han, hun, det, den, som, der).

Gratis kommaøvelser

Opgaverne i det gratis kommahæfte, som du kan downloade nedenfor, kan hjælpe dit barn med at forstå, hvorfor og hvornår man skal sætte komma. Der er flere øvelser, hvor dit barn skal sætte komma ved at finde udsagnsled og grundled. Derudover indeholder hæftet øvelser med forskellige huskeregler, fx komma før hv-ord, komma før ‘der’/’som’, hvornår der skal komma før ‘at’, opremsninger, indskudte sætninger og spørgende sætninger. Der findes flere kommaregler, end dem hæftet gennemgår, men disse er en god introduktion til kommareglerne. 

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Lær bogstaver fra 69kr