Rim og rimtyper, lær om rim – GUIDE

Emnet rim arbejdes der med i folkeskolen på flere niveauer.

  1. Første gang dit barn får kendskab til rim er formentlig allerede i børnehaven og fortsat i 0. klasse, hvor der arbejdes med ord der rimer. Rim er sjove for børn, en god måde at lege med sproget på og vigtigt for at gøre dit barn lydlig opmærksom. Lydlig opmærksomhed er en del af træningen forud for at dit barn lærer at læse. Læs mere om lydlig opmærksomhed her.
  2. Senere i skolen møder dit barn igen rim i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, hvor det skal læse rim og digte skrevet af forfattere. Her arbejdes der med at forstå rimet, skrive et rim, rytmen og de forskellige måder at lave et rim på. Desuden arbejdes der med forskellige begreber omkring et digt som strofer og vers. I artiklen her kan du lære noget mere om de forskellige rim, som der findes. 

Lær om rim

Rim er et gammelt virkemiddel, der primært bruges i skønlitteratur. Det findes i mange ældre digte, salmer og folkeviser samt i mange sange og børnesange. Rim er en gentagelse af en lyd i to eller flere ord i en tekst. Det kan være enkelte bogstaver, der lyder ens, eller det kan være stavelser i ord. 

Rim giver en tekst rytme. Rytmen bliver især tydelig, når man læser teksten højt. Rim hjælper os også til at huske ting, fx i huskeremser. Virksomheder gør også tit brug af rim i deres slogans og reklamer for at blive husket. 

Det er vigtigt at have styr på begreberne, når man skal beskrive og analysere digte. 
Når man taler om en sang, taler man om, at sangen er opdelt i vers, og at versene består af linjer. Men når man taler om digte, bruger man begreberne strofer og vers/verslinje. En strofe i et digt svarer til et vers i en sang, og et vers/verslinje i et digt svarer til en linje i en sang. 

Der findes mange forskellige slags rim. Herunder forklarer vi nogle af dem. Du kan gennemgå dem sammen med dit barn, og de kan være lettere at forstå.

Rimtyper og rimmønstre

Bogstavrim:  

Bogstavrim fremkommer, når flere ord i en linje starter med samme bogstav. 
Fx: Fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad. 
Bogstavrim er populære i tekster til børn. Fx i Halfdans Rasmussen bog “Halfdans ABC”. Mange kan nok huske bogstavrimene i remsen “Bennys bukser brændte”. 

Enderim: 

Den mest kendte type rim er enderim. I enderim er det stavelserne i enden af verslinjerne, der rimer. 

Fx: Hist, hvor vejen slår en bugt,
ligger der et hus så smukt.
(H. C. Andersen)

Der findes tre forskellige slags enderim: parrim, krydsrim og omsluttende rim

Parrim

Sidste ord i en verslinje rimer med sidste ord i næste verslinje. 

Fx: Hist, hvor vejen slår en bugt,        
ligger der et hus så smukt,           
væggene lidt skæve stå,                
ruderne er ganske små.
(H. C. Andersen)

For nemmere at kunne tale om rimene, er det en god idé at give de verslinjer med den samme rimlyd det samme bogstav. Ovenstående digt kan beskrives med dette rimmønster: a-a-b-b.

Krydsrim

Sidste ord i hver anden verslinje rimer. 

Fx: Der er nok, der går og sysler
med at sprænge kloden væk
jeg vil ikke ha’ skærmydsler
og kanoner bag min hæk
(Halfdan Rasmussen)

Ovenstående digt kan beskrives med dette rimmønster: a-b-a-b.

Omsluttende rim

Sidste ord i første verslinje og sidste ord i sidste verslinje rimer. 

Fx: Han så en kvinde ved en flod
et træ i blomst, et bjerg i sne
For hver en ting, han fik at se
gav han en dråbe af sit blod
(Per Lange)

Ovenstående digt kan man beskrive med dette rimmønster: a-b-b-a

Sjældne rimtyper

Kæderim, indrim, lydrim og øjerim er eksempler på rimtyper, der ses sjældnere end de ovenstående. Dem ser vi lidt nærmere på her: 

Kæderim

Sidste ord i en verslinje rimer på det første ord i næste verslinje. 

Fx: Engen er lys og fin,
din have er groet til.
Vil du med ud i den,
send mig ikke derud alene

Indrim

Ordene inde i en verslinje eller en sætning rimer. 

Fx: Når Ole skal i skole.

Lydrim

Ord der kun rimer, når de udtales eller synges. Denne type rim bruges ofte af rappere, der ændrer udtalen af ordene, når de rapper, så det lyder som om, ordene rimer. 

Øjerim

Ord der rimer på skrift, men ikke når de bliver læst højt.  Fx ordene ‘torden’ og ‘orden’.

Øjerim bruges ikke så ofte, da rim og digte ofte er skrevet med henblik på at blive læst højt. 

Rim opgaver

Du kan øve videre med rim opgaver.

Her finder du alle vores opgaver til at øve rim

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr