Materialer til tosprogede – dansk som andetsprog (DSA)

Undervisning af tosprogede elever (UTE)

Her finder du materialer til undervisning af tosprogede børn. Generelt er rigtig meget af vores materiale egnet til tosprogede, da vi vægter det visuelle højt sammen med støttende billeder. Har har vi samlet det materiale, som er særlig godt til tosprogede børn. Sværhedsgraden stiger jo længere ned du kommer. Afhængig af barnet kan du bruge hæfter og spil, som egentlig er tilegnet en yngre målgruppe, men som kan give barnet ordforråd og forståelse. 

Ordforråd/samtale om mig selv

Brug materialet til at udvide ordforrådet omkring sig selv. Ord omhandlende kroppen, ens familie, sig selv og følelser.

Rim

Min familie

Om mig

Følelser

Kroppen

Følelser

Følelser

Følelser

Kropsprog

Sprogudvikling dansk

Brug materialet til at udvide barnets ordforråd og forståelsen af detaljerne i sproget. 

Antonymer 2

Synonymer 1

Synonymer 2

Synonymer 3

Talemåder/ordsprog

Synonymer

Vendespil

Vendespil

Forholdsord

Sammenhænge

Modsætninger

Læs/forstå/samtale/ordforråd om en typisk dansk hverdag og fritid.

Brug materialet til læse højt den voksne eller barnet. Historierne relaterer sig til hverdagen og giver viden om danske traditioner, hverdagen, og hvad børn laver i deres fritid. 

Læs/forstå/samtale 1

Læs/forstå/samtale 2

Læs/forstå/samtale 3

Læs/forstå/samtale 4

Læs og forstå 1

Læs og forstå 2

Sprogudvikling matematik

Brug materialet til at give en detaljeret viden om de fire vigtige regnearter, så det er lettere at forstå de matematiske ord i matematikopgaver. 

Matematik ord

Plus

Minus

Gange

Dividere

Lær om Danmark

Brug materialet til at give barnet viden om Danmark og den danske kultur, så der skabes en bedre forståelsen af det at være dansk. 

Brændenælde

Gederams

Mælkebøtte

Ludvig Holberg

Henrik Pontoppidan

Johannes V. Jensen

N.F.S Grundtvig

St. St. Blicher

Stavefejl og grammatik

Hæfterne her gennegår typiske fejl i det skrevne danske sprog. Fejl der i særdeleshed også viser sig hos tosprogede børn.

For får

Af ad

Ligge lægger

Endelsen -ende eller -ene

Endelsen -tion eller -sion

Sammensatte ord

nutids -r

Egenavne og tiltaleform

stumme bogstaver

Vokal-forveksling

Konsonant-forveksling 1

konsonant-forveksling 2

Dobbelt-konsonanter