Læreplanstemaer

Alsidig personlig udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Kultur, æstetik og fællesskab

Natur, udeliv og science

Social udvikling

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden er til GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Lær bogstaver fra 69kr
Min dagsplan - struktur over dagen 349kr

Årshjul med året planter og frugter

Mit finmotorik-hæfte 2 – træn skrivemusklerne

Mit finmotorik-hæfte 1 – træn skrivemusklerne

Rimhæfte – opgaver med rim

Dominospil – grøntsager

Dominospil – transport

Dominospil – kropsdele

Dominospil – frugt

Dominospil – beklædning

Læringscirkler med tema – beklædning

Uge – Læringscirkler

Natur – Læringscirkler

Alle institutioner i Danmark holder sig til de 6 læreplanstemaer. Den styrkede læreplan skal sikre børnenes udvikling på flere forskellige områder.