Alsidig personlig udvikling

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden er til GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr
Min dagsplan - struktur over dagen 349kr

Samtalekort venskaber – børnehave- og skolebørn

Sprogudvikling følelser

Hygiejne – Læringscirkler

Forstå din barn – hvad dækker vrede over?

Kalender (ugeplan) til børn – piktogrammer og visuel støtte.

Vendespil med følelser

Sociale stadier i børns leg

Genkend humøret – aflæs følelser

Piktogrammer til børn – Hjælp til hverdagen, autisme og ADHD

Kropssprog – læringscirkel

Humørballon – sprog

Læringscirkler med følelser

Overblik – Læringscirkler til førskolebørn.

Hvilke zone er dit barn i?

Den alsidige personlig udvikling indeholder:
Barnets relation til sig selv, herunder følelsesmæssig udvikling.
Udfordre, udforsker og erfarer sig selv og hinanden. På tvær af køn, kultur, alder.
Samspil og tilknytning, der er præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så børnene udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod