Alsidig personlig udvikling

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden er til GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr
Piktogrammer til børn
Min dagsplan - struktur over dagen 349kr

Rutineflapper / tjeklister til børn – piktogrammer og struktur

Plakat om legens betydning

Sladre eller fortælle? Plakat til samtale

Månedens målsætning – pædagogisk værktøj

Samtalekort venskaber – børnehave- og skolebørn

Opgavehæfte til børn om følelser

Sprogudvikling følelser – Opgavehæfte til børn

Hygiejne – Læringscirkler

Forstå din barn – hvad dækker vrede over?

Kalender (ugeplan) til børn – piktogrammer og visuel støtte.

Vendespil med følelser

Sociale stadier i børns leg

Genkend humøret – aflæs følelser

Piktogrammer til børn

Piktogrammer til børn – Hjælp til hverdagen, autisme og ADHD

Kropssprog – læringscirkel

Humørballon – sprog

Læringscirkler med følelser

Den alsidige personlig udvikling indeholder:
Barnets relation til sig selv, herunder følelsesmæssig udvikling.
Udfordre, udforsker og erfarer sig selv og hinanden. På tvær af køn, kultur, alder.
Samspil og tilknytning, der er præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så børnene udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod