Bogstavers lyde

Bogstavernes lyde er helt fundamentale for dit barns læsning, da det er sammensætningen af lydene, der danner ordene i læsningen. Her finder du opgaver, som kan støtte læringen af bogstavers lyde og den kommende læsning.

Klassetrin
Klassetrin
Produkttype
Produkttype
Emne
Emne

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden er til GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr
Piktogrammer til børn
Min dagsplan - struktur over dagen 349kr
Farveopgaver til børn i faget dansk

Farveopgaver med korte ord 0. – 1. klasse – dansk

Læringsspil – Startlyd og slutlyd

Lydhæfter 3

Lydhæfter 2

Lydhæfte 1 – bogstavers lyde, stav, indlyd, forlyd, udlyd

Find lyden

Genkend forlyd – bogstavers lyde

Plakat til dansk med vokallyde og konsonantlyde

Vokallyde og konsonantlyde

Øv bogstavers lyde – opgaver

Farv – bogstaver og lyd

Spil med bogstavers lyde.

Bogstavernes lyde – GUIDE opgaver, lege og spil

Lær bogstavernes lyde

Opgaver til bogstavers lyde (Forlyd)

Bogstavernes lyde er helt fundamentale for dit barns læsning, da det er sammensætningen af lydene, der danner ordene i læsningen.

Herunder er der konkrete eksempler, som er oplagte at implementere lidt lydtræning i, så dit barn nærmest ikke opdager det, og samtidigt forbinder det med hygge, samvær og mors eller fars opmærksomhed:

– Højtlæsning: Det er ikke for sjovt, at vi får tudet ørerne fulde af, hvor vigtigt det er at læse højt for vores børn – så LÆS LÆS LÆS. På den måde hører dit barn sprogets lyde, de får udvidet ordforrådet, og de lærer en masse nye ord.

– Læs rim og remser. Læsning af rim og remser er særlig godt forud for at dit barn skal lære bogstavernes lyde og lære at læse. Rim og remser tvinger dit barn til at lytte
opmærksomt til sprogets lyde, for at dit barn selv kan deltage og gentage rimene og
remser.

– Rimlege. Vær altid klar på en lille rimleg under aftensmaden, på vej i bilen eller et tredje sted. Hvis dit barn ikke selv starter, så opfordre dit barn ved at sige “hus, nus, sus”, og her er det vigtigt, at fjolleord også er helt okay at bruge, da det lydene vi fokuserer på. Senere kan du begynde at opfordre til, at det kun er ord, som har en betydning og ikke fjolleord. Hvor lange “rimremser” kan I lave?

– Supermarkedet. Bed dit barn finde en vare som for eksempel kaffen og lad dit barn finde et ord som rimer på kaffe, og som gerne må være fjolleord “taffe, laffe”.

– Spisebordet. Kig på emballagen på mælken, smør, juice, havregryn. Hvilke bogstaver står der på emballagen, og kan I sige nogle af lydene på bogstaverne? Start gerne selv med at sige bogstavet og opfordre dit barn til at gentage. Kan I lave en lille lydsang med trommer i baggrunden fra søskenden?

– Gåturen. Kig på bilernes nummerplader, skilte og reklamer på bilerne. Find ting, som I kan lave rim med og find de bogstaver I kender og sig lyden. Måske kan I endda begynde at sætte to bogstavers lyde sammen?

– Fjernsynet. Lyt til fjernsynet sammen med lukket øjne. Lyt efter forskellige bogstavers
lyde. Start måske med “s”, Hver gang I hører et “s” i et ord, råber I “Sssssss”. Gør det kun ifå minutter ad gangen, men gør det ofte i stedet.

– Legetøjet. Hvad hedder legetøjet, og hvilket bogstav starter det mon med? “Prøv at lytte godt efter den første lyd “bbbbbbbbbbil”.” Her kan du give dit barn to valgmuligheder “b”
og “s”, som ligger langt fra hinanden lydmæssigt, og lade dit barn gætte og lytte sig frem til hvilket bogstav bil starter med. Senere kan du give flere valgmuligheder eller bogstaver, som ligger tættere op ad hinanden lydmæssigt som “b” og “p”.