Decimaltal

Decimaltal er en vigtig del af matematikken, og de bruges i mange forskellige sammenhænge i hverdagen. Derfor er det vigtigt, at dit barn lærer om decimaltal i en tidlig alder. Her finder du materiale, som du kan bruge eller blive inspiriret af.

Klassetrin
Klassetrin
Produkttype
Produkttype
Emner
Emner

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden er til GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr
Piktogrammer til børn
Min dagsplan - struktur over dagen 349kr

Spil fisk med brøker, decimaltal og procenter

Decimal – læringscirkler

Opgaver om decimaltal i matematik til mellemtrin.

Decimaltal – opgaver med komma, decimaler og brøker

Opgavehæfte om afrunding – lær at afrunde

Afrunding og decimal – opgaver

Hvad er decimaltal?

Et decimaltal er et tal, der består af en hel del og en decimaldel. Den hele del er skrevet til venstre for kommaet, og decimaldelen er skrevet til højre for kommaet.

Decimaldelen angiver, hvor mange tiendedele, hundrededele, tusindedele osv., der er i tallet. For eksempel angiver tallet 13,45, at der er 13 hele, 4 tiendedele og 5 hundrededele. Vi bruger decimal mange gange i løbet af en hverdag, derfor er det vigtigt for dit barn at lære at genkende og forstå dem.

Hvordan kan du lære dit barn om decimaltal?

Der er mange forskellige måder at lære dit barn om decimaltal på. Her er et par tips:

  • Brug konkrete eksempler. Det kan være svært for børn at forstå abstrakte begreber som decimaltal. Derfor er det en god idé at bruge konkrete eksempler, når du forklarer dem. Du kan for eksempel bruge stykker frugt eller mad til at demonstrere, hvordan man kan dele et tal op i decimaldele.
  • Gør det sjovt. Læring skal være sjovt for børn. Derfor kan du med fordel bruge spil, aktiviteter og andre sjove metoder, når du lærer dit barn om decimaltal.
  • Vær tålmodig. Det kan tage tid for børn at lære nye begreber. Derfor skal du være tålmodig og støttende, når du hjælper dit barn med at lære om decimaltal.
Alder
Alder
Klassetrin
Klassetrin
Fag
Fag
Produkttype
Produkttype