Matematik opgaver til print

Matematik opgaver 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Her finder du gratis matematikopgaver til alle klassetrin og aldre. Opgaverne kan downloades og printes. Der findes mange forskellige opgaver og emner til matematik.

Find hele oversigten over vores opgavehæfter her:

Matematikopgaver til print

Tallets form og mængde

Tallets mængde talrække

Talrækker og plus

Plus og minus

Talrækker

Tal og tælle

10'er venner

Former og figurer

Symmetri

Klokken

Plus 0

Plus 1

Plus 2

Minus 1

Minus 2

Gange 0

Gange 1

Division og dele 0

Division 1

Afrunding

Flytning og spejling

Farv koordinater

Koordinatsystem 0

Koordinatsystem 1

Større eller mindre end

Parallelle og vinkelrette linjer

Måling

Regn med penge 1

Læs og forstå matematik 1

Matematik ord

Blandet matematikhæfte

Blandet matematikhæfte

Blandet matematikhæfte

Blandet matematikhæfte

Blandet matematikhæfte

Halloween matematik

Halloween matematik

Halloween matematik

Påskeopgaver matematik

Påskeopgaver matematik

Påskeopgaver matematik

Julematematik

Julematematik

Halloween

Halloween

Blandet

Blandet

Påskematematik

Påskematematik

Læs og forstå matematik 1

Læs og forstå matematik 2

Læs og forstå matematik 3

Detektivgåder til matematik

Plus

Minus

Gange

Dividere

Gange 1

Gange 2

Division 1

Division 2

Areal 1

Areal 2

Areal 3

Vinkler 1

Vinkler 2

Omkreds 1

Omkreds 2

Omkreds 3

Rumfang 1

Rumfang 2

Brøker

Plus med brøker

Minus med brøker

Gange med brøker

Dividere med brøker

Afrunding
1

Brøker

Regn med penge

Procent 1

Procent 2

Kvadratrod 1

Kvadratrod 2

Potens

Liniær funktioner

Ligninger

Algebra

Regnehierarki 1

Romertal

Matematikopgaver inddelt i emner

Oversigten dækker over lærerige og sjove matematikopgaver til print, der dækker både regnestykker, læring af talrækker, tabeller, gange, minut, division, brøker og samt meget andet.

De gratis matematikopgaver passer til niveauerne førskole, indskoling, mellemtrin og udskoling og dækker derfor bredt. Matematikopgaverne om talrækker og de helt simple regnestykker er udvalgt med henblik på 0. klasse og 1. klasse.

Addition og abstraktion – altså plus og minus er tiltænkt børn i 1.klasse, 2. klasse og 3. klasse.

Opgaver til understøtning af tabeltræning herunder 3-tabellen, 4-tabellen, 5-tabellen, 6-tabellen, 7-tabellen, 8-tabellen og 9-tabellen kan også findes.

Sidst er de mere vanskelige opgaver med gange, division og brøker henvendt til 3.klasse, 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse.

Hvis du kender til andre gode gratis matematik opgaver for børn, som vi skal henvise til, så tøv ikke med at skriv til os, så siden forsat kan være opdateret og forsat hjælpe lærer og forældre i matematikundervisning.

Opgaver til print

Opgavearkene er primært PDF-filer til print.