Matematikhæfter – 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

4. klasse, 5. klasse og 6. klasse

Blandet opgavehæfter matematikopgaver til mellemtrinnet

Blandet

Blandet

Påskematematik

Påskematematik

Julematematik

Julematematik

Halloween

Halloween

Matematiksprog - sproglig forståelse - tosproede og matematik

Læs og forstå matematik 1

Læs og forstå matematik 2

Læs og forstå matematik 3

Detektivgåder til matematik

Minus 2

Plus

Minus

Gange

Dividere

Hæfter med matematiske emner

Gange 1

Gange 2

Division 1

Division 2

Koordinatsystem 1

Koordinatsystem 2

Koordinatsystem

Parallelle og vinkelrette linjer

Symmetri

Flytning og spejling

Omregning af mål 1

Omregning af mm, cm og m 2

Omregning af mm, cm og m 3

Pi

Areal 1

Areal 2

Areal 3

Vinkler 1

Vinkler 2

Omkreds 1

Omkreds 2

Omkreds 3

Rumfang 1

Rumfang 2

Brøker

Plus med brøker

Minus med brøker

Gange med brøker

Dividere med brøker

Afrunding
1

Brøker

Regn med penge

Procent 1

Procent 2

Kvadratrod 2

Potens

Liniær funktioner

Ligninger

Algebra

Regnehierarki 1

Romertal

Hæfter med faglig læsning