Læringsspil 0.-6. klasse – lær ved at spille

Læringsspil til dansk, matematik

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse.

Læringsspil til dansk

Fisk - med navneord

Fisk - med udsagnsord

Fisk - med tillægsord

Hentediktat sommer

Hentediktat vinter

Hentediktat efterår

Hentediktat forår

Vendespil 120 ord - 2 bogstaver

Vendespil 120 ord - 3 bogstaver

Vendespil 120 ord - 4/5 bogstaver

Ludo - rim med ord

Ludo - rim med billeder

Ludo - med lydrette ord

Ludo - stavelser med billeder

Ludo - med forlyde

Ludo - med navneord

Ludo - med udsagnsord

Ludo - med tillægsord

Ludo - med forholdsord

Ludo - med de 120 ord

Ludo - med små bogstaver

Ludo - med store bogstaver

Ludo - med biord

Ludo - med modsætninger

Vendespil - talemåder

Læsedomino 1

Læsedomino 2

Læsedomino 3

Vendespil - sammensatte ord

Vendespil - humør og følelser

Vendespil - lydrette ord

Vendespil - læsning

Vendespil - små bogstaver

Vendespil - store bogstaver

Vendespil - modsætninger

Vendespil - synonymer

Vendespil - rim

Domino/vendespil - bogstaver

Domino - med sætninger

Domino - med sætninger

Terninger - ordklasser

Terninger - 120 ord

Terninger - fortæl historier

"Lav" dit navn

Bingo - 120 ord - 2 bogstaver

Bingo - 120 ord - 3 bogstaver

Bingo - 120 ord - 4 bogstaver

Bingo - lydrette ord

Kast og skriv vokaler

Læsespillet

Læsespil 1

Læsespil 2

Hvem er jeg?

Lydrette ord 1 Flipflappere

Lydrette ord 2 Flipflappere

Lydrette ord 3 Flipflappere

Lydrette ord 4 Flipflappere

Vokaler Flipflappere

Konsonanter 1 Flipflappere

Konsonanter 2 Flipflappere

Lydrette ord med konsonantklynger 1 Flipflappere

Lydrette ord med konsonantklynger 2 Flipflappere

Lav ord med konsonantklynger Flipflappere

120 ord - 1 Flipflappere

120 ord - 2 Flipflappere

120 ord - 3 Flipflappere

120 ord - 4 Flipflappere

120 ord - 5 Flipflappere

120 ord - 6 Flipflappere

120 ord - 7 Flipflappere

120 ord - 8
Flipflappere

Læringsspil til matematik

Vendespil - talmængde

Vendespil - talmængde

Domino/ vendespil - plus

Domino - med tallinje

Domino/vendespil - uden tallinje

Hjernevrider puslespil - plus

Plusspil

Læringsspil - 10'er venner

Læringsspil - plus

Læringsspil - gangestykker

Læringsspil - 10'er venner

Lærings- og bevægelsesspil - de fire regnearter

Ludo - plus

Ludo - minus

Ludo - plus og minus

Ludo - gange niveau 1

Ludo - gange niveau 2

Ludo - division

Ludo - enheder

Ludo - brøker

Vendespil dividere let

Vendespil dividere svær

Vendespil gange let

Vendespil gange svær

Domino/ vendespil - klokken 1

Domino/ vendespil - klokken 2

Domino/ vendespil - klokken 3

Terninger - former

Terninger - tal

Terninger - plus, minus og gange