Gratis skoleopgaver inddelt i fag og emner

Se også alle vores læringsmaterialer i butikken her.
Blandt andet de populære Leg&Lektie cirkler, som både forældre, lærere og pædagoger bruger.

Her finder du en oversigt over alle de gratis opgaver inddelt i emner og fag.

BH Dansk Mate-
matik
Div
fag
Blandet Bogstaver Tal og
talrækker
Engelsk
Bog-
staver
Lyde

Lyd-
historier

Vokaler
Konso-
nanter

 

Lydrette
ord

120ord

Staveord

Sammen-
satte ord

Stavelser

Syno-
nyner

Anto-
nymer

Ordlege

Rim

Fortælle-
terning

Tal-
mæng-
der
Natur
teknik
Tal og
rækker
Skrive-
huse

Skrive-
retning

Sæt-
ninger
Skrive
Plus og
minus
Online
træning
  Læsning Gange

 

og

dividere

Sæson
  Ord-
klasser
Gram-
matik

 

Navneord

Udsagns-
ord

Stedord

Tillægs-
ord

Tegn-
sætning

Ret-
skrivning

Ordsprog

Talemåder

Brøker

 

 

 
    Decimaltal

 

Afrunding

Krydsord

Areal
Rumfang

Regne-

regler

Måle-

enheder

Algebra

Kvadrat-
rod

SymmetrI

Vinkler

Parallelle

Måling

Klokken

Procent

Afrunding

Koordinat-
system

Regne-
hieraki

Penge

Måling

Klokken

Perspek-
tiv

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *