Hent matematikhæfter – 4.-6. klasse

4. klasse, 5. klasse og 6. klasses opgaver til matematik

Blandet opgavehæfter matematikopgaver til mellemtrinnet

5. klasse halloween

5. klasse halloween

Matematik 4.klasse

Matematik 5.klasse

Påskematematik 4. klasse

Påskematematik 5. klasse

Matematiksprog - sproglig forståelse - tosproede og matematik

Læs og forstå matematik 1

Læs og forstå matematik 2

Læs og forstå matematik 3

Detektivgåder til matematik

Plus

Minus

Gange

Dividere

Hæfter med matematiske emner

Gange 1

Gange 2

Division 1

Division 2

Afrunding
1

Koordinatsystem 1

Koordinatsystem 2

Koordinatsystem

Parallelle og vinkelrette linjer

Symmetri

Flytning og spejling

Regn med penge

Rumfang 1

Rumfang 2

Omkreds 1

Omkreds 2

Omkreds 3

Areal 1

Areal 2

Areal 3

Brøker

Plus med brøker

Minus med brøker

Gange med brøker

Dividere med brøker

Brøker

Procent 1

Procent 2

Vinkler 1

Vinkler 2

Kvadratrod 1

Kvadratrod 2

Potens

Liniær funktioner

Regnehierarki 1

Kombinatorik

Omregning af mål 1

Omregning af mm, cm og m 2

Omregning af mm, cm og m 3

Romertal