HEnt matematikhæfter til mellemtrinnet – matematik opgaver

Læringsspil, 225kr.

Læringskort med gange, 125kr.

Læringscirkler med huskeregler, 169kr.

Gangeplakat 279kr.

Værksteder med læringsspil 25kr

4. klasse, 5. klasse og 6. klasses opgaver til matematik

Blandet opgavehæfter matematikopgaver til mellemtrinnet

Matematik 4.klasse

Matematik 5.klasse

Påskematematik 4. klasse

Påskematematik 5. klasse

Hæfter med matematiske emner

Gange 1

Gange 2

Division 1

Division 2

Afrunding
1

Rumfang 1

Rumfang 2

Omkreds 1

Omkreds 2

Areal 1

Areal 2

Koordinatsystem 1

Koordinatsystem 2

Koordinatsystem

Parallelle og vinkelrette linjer

Vinkler 1

Vinkler 2

Flytning og spejling

Brøker

Plus med brøker

Minus med brøker

Gange med brøker

Dividere med brøker

Brøker

Liniær funktioner

Regnehierarki 1

Procent 1

Procent 2

Ligninger

Algebra

Kvadratrod

Omregning af mål 1

Omregning af mm, cm og m 2

Omregning af mm, cm og m 3

Omkreds

Areal

Symmetri

Romertal

Matematiksprog - sproglig forståelse - tosproede og matematik

Læs og forstå matematik 1

Læs og forstå matematik 2

Læs og forstå matematik 3

Detektivgåder til matematik

Kalender til børn
Piktogrammer til børn
Sprogkort
Vi anbefaler....
Scroll til toppen