Læs og forstå 3. klasse dansk

Når dit barn har lært de indledende øvelser i forhold til at lære at læse, skal dit barn lære at reflektere over det, han/hun læser. For at blive dygtig til at læse skal man nemlig ikke kun være i stand til at afkode enkelte ord og sætninger, man skal også kunne forstå teksten og sætte den ind i en kontekst. Det er vigtigt, at dit barn lærer at reflektere over det, dit barn læser, fordi det er sådan, dit barn tilegner sig viden og lærer om verden omkring sig. 

Opgaver om læseforståelse

Dette opgavehæfte handler om læseforståelse. I al sin enkelthed handler læseforståelse om at forstå, hvad man læser. Det handler dog ikke kun om at forstå den information, teksten indeholder, men også om at fortolke den og reflektere over indholdet. Når man læser en tekst, bruger man den viden, man i forvejen har til at fortolke teksten med. Jo mere man læser, jo mere viden får man, og jo dygtigere bliver man til at læse og forstå tekster og ikke mindst fortolke og reflektere over dem. 

Opgavehæftet indeholder korte tekster, som dit barn skal læse. Efter hver tekst følger en lille opgave, som kun kan besvares, hvis dit barn undervejs i læsningen har været opmærksom på tekstens indhold og de informationer, den indeholder. 

De små opgaver hjælper dit barn med at reflektere over den tekst, han/hun har læst. Nogle gange kan man koncentrere sig så meget om de enkelte ord og bogstaver, og hvordan de skal udtales, at man glemmer at læse teksten som en sammenhængende fortælling. Det skal dit barn øve i disse opgaver. 

Kan dit barn ikke svare på de små opgaver efter teksterne, kan dit barn læse teksten igen og denne gang have fokus på at lægge mærke til de informationer, teksten giver. Her kan det være en god idé, at du hjælper og vejleder dit barn gennem teksten ved, at I læser teksten højt sammen. 

Hæftet er lavet med fokus på at være visuelt indbydende for dit barn. Dit barn bliver mødt af mange forskellige billeder og farver. Det er med til at øge interessen for opgaven og gøre opgaven indbydende at se på og dermed skabe motivation hos dit barn til at gå i gang med opgaven. De små historier er lavet med fokus på at være både sjove og lærerige for dit barn at fordybe sig i. 

Tips til at styrke læsefærdighed

Når dit barn skal styrke sine læsefærdigheder, er det vigtigt, at dit barn også øver forskellige læseteknikker og -strategier. Du kan finde flere øvelser, der styrker dit barns læsefærdigheder og læsestrategier her

Dit barn bliver hjulpet godt på vej i at styrke sine læsefærdigheder, hvis det lærer at læse de 120 ord udenad. Vi har lavet en 120 ords tavle, som er motiverende og sjov for dit barn. Se tavlen her (butik).

Dit barns læseniveau

Det er en god idé, at du som forælder vurderer, om dit barn kan løse opgaverne selv eller har behov for støtte undervejs. Som forælder er det generelt en god idé at støtte dit barn i opgaveløsningen samt rose dit barn for dets indsats, så dit barn opnår succesoplevelser. Succesoplevelserne er med til at understøtte dit barns udvikling og læring. 

Målgruppe: 3. klasse, dansk

Mål: Træn læsefærdigheder og læseforståelse

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Lær bogstaver fra 69kr