PI – regn pi π i matematik

Tallet Pi bruges meget i matematik og fysik i skole, så dit barn vil blive introduceret for det på mellemtrinnet. Det er et tal med uendeligt mange decimaler, så det er ikke muligt at skrive det helt præcist. Derfor rundes det oftest ned til 2 decimaler.

Pi er et af de vigtigste tal i matematik. Man kan ikke regne med cirkler uden pi. For at forstå Pi, må dit barn først lære lidt om cirklens forskellige linjer, hvilket hæfte her guider dit barn igennem.

Klassetrin: 4. Til 6. Klasse

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Nyt materiale fra skolemælk!