Læs og forstå (Niveau D)

Når dit barn skal styrke sine læsefærdigheder, er det vigtigt, at dit barn også øver forskellige læseteknikker og -strategier. Der er mange strategier, man kan anvende, når man læser, og som læser finder man på sigt ud af, hvilke man skal bruge i forskellige situationer.

Dette læsehæfte har til formål at styrke dit barns læsefærdigheder, og det er lavet sådan, at det fremtræder visuelt indbydende for dit barn. Dit barn bliver mødt af mange forskellige billeder og farver. Det er altsammen med til at øge interessen for opgaven og gøre opgaven indbydende at se på og dermed skabe motivation hos dit barn til at gå i gang med opgaven.

En vigtig del af læsningen er at lære at læse de 120 ord udenad. Her har vi blandt andet lavet en 120 ords tavle, som er motivernede og sjov for dit barn. Se tavlen her (butik).

Læs og forstå

Læsehæftet består af flere sider, og der er forskellige opgaver på hver side. Hver opgave indbyder til, at dit barn skal læse på en ny måde. Måderne hvorpå dit barn skal læse, er det man kan kalde læsestrategier, og det er netop disse, som dit barn bliver nødsaget til at anvende for at kunne løse den specifikke opgave. Dit barn bliver mødt med strategier som eksempelvis informationssøgning, hvor dit barn skal finde informationer i teksten for at kunne besvare spørgsmålet. Dette er med til at sørge for, at dit barn læser hele teksten, da det er nødvendigt for at kunne løse opgaven. Dette gør, at dit barn får styrket sine læsefærdigheder samtidig med, at dit barn påbegynder øvelsen i at anvende forskellige læsestrategier og træne sin læseforståelse.

Der er stor diversitet i opgaverne, og dette er en fordel, da det så gør, at dit barn ikke får en oplevelse af at skulle løse mange opgaver af den samme type i træk. Der er lagt fokus på, at opgaverne skal være sjove samtidig med at de er lærerige. Dette kan være med til at motivere dit barn til at løse opgaverne, da der så er større chance for, at dit barn fastholder sin motivation og interesse for opgaverne.

Dit barns læseniveau

Som forælder kan du vurdere, om dit barn kan løse opgaverne selv, eller om dit barn har behov for støtte undervejs. Generelt er det en god idé at understøtte barnet i opgaveløsningen og rose barnet for rigtige svar og for indsatsen generelt. På den måde opnår dit barn succesoplevelser, og disse succesoplevelser er med til at understøtte dit barns udvikling og det øger indlæringen hos dit barn. Derudover, vil det give dit barn mod til at løse opgaverne, da dit barn vil få en fornemmelse af, at det godt kan løse dem og dermed styrke troen på egne evner.

Målgruppe: 2.-3. klasse klasse
Mål:
Træn læsefærdigheder og læsestrategier

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr