Opgaver til dansk

Vokaler

Udsagnsord

Tillægsord

Tekstanalyse

Talord

Tale/ordsprog

Synonymer

Stavelser

Stavefejl

Sprogudvikling

Skrive

Sætningsled

Sammensatte

Ordklasser

Navneord

Morfemer

Modsætninger

Månedsopgaver

Lydrette ord

Læse

Læs og forstå

Konsonantklynger

Konsonanter

Kanonforfattere

Ind-, for-, udlyd

Grammatik

Genre

Diktat

Dansk 2. sprog

Bogstavers lyde

Bogstaver

Boganmeldelser

Biord

120 ord