Er mit barn ordblind?

Ordblindhed er et kendt begreb for børn og voksne, som har særlig vanskeligt ved at lære at læse og skrive korrekt.

At være ordblind betyder, at dit barn har svært ved at læse og skrive. Ordblindhed er medfødt, men kan variere meget i graden.
Ordblindhed gør, at det er svært at adskille bogstaverne, fordi de flyder sammen og bliver volapyk. Det er derfor særligt svært at læse et ord (for nogle umuligt), hvis de ikke har set ordet før.

Nogle mennesker finder først sent i livet ud af, at de er ordblinde. De har ofte øvet sig længe og meget, husker en svær skoletid, ofte lært tingene udenad og opfundet strategier, som kompenserer for deres vanskelighed. Derfor kan de ofte læse nogenlunde, da hjernen genkender ordene – måske som et billedet og det kan så læses alligvel. Det betyder også at så snart der er nye ord, en nye kontekst, så dukkerne læsevanskelighederne op igen. Det er ofte børn og voksne med en har en meget høj arbejdsmoral, for de formentlig har siddet meget længe med teksterne – og meget længere tid end de børn, som ikke er ordblinde. Formentlig har disse børn en mild grad af ordblindhed, mens børn som har en svær grad af ordblindhed ikke har en chance uden hjælpemidler. 

Heldigvis er der i dag et stort fokus på at få udredt børn, som er ordblinde. I fjerde klasse har alle forældre retskrav på, at få deres børn testet for ordblindhed én gang i løbet af skoleåret. Er der mistanke om, at dit barn er ordblind, vil skolen formentlig allerede teste barnet i børnehaveklassen med ’ordblindrisikotesten’, og så vil dit barn allerede i  tredje klasse få den egentlige ordblindetest. Dog er det vigtigt at sige, at nogle børn kan have rigtig svær ved at knække læsekoden uden at de er ordblinde. Børn udvikler sig i faser, så selvom dit barn er langsommere end gennemsnittet, behøver det slet ikke betyde, at det er ordblind.  Så hvor opmærksom skal du være på, om dit barn er ordblind? 

Tidlige tegn på ordblindhed 

  • Problemer med talesproget.
  • Svært ved at udtale ord med flere konsonanter fx streg, sprang osv.
  • Kan ikke genkende bogstaver.
  • Svært ved at huske remser .
  • Svært ved følge længere beskeder .

Nogle af disse tegn, kan også kobles til svækket arbejdshukommelse, så selvom dit barn viser tegn på at have svært ved at huske remser og følge længere beskeder, er der flere mulige udfald – det behøver ikke betyde, at det er ordblind.

Det er vigtigt at nævne, at ordblindhed er arveligt, og derfor skal man være ekstra opmærksom, hvis én i familien er ordblind. Sommetider ved forældrene dog ikke, at de er ordblinde, fordi de ikke er blevet testet. Tilmed kan en forældre også være disponibel for ordblindhed, uden selv at være ordblind. 

Senere tegn på ordblindhed

  • Det er problematisk at læse og stave.
  • Læsning forekommer meget langsomt 
  • Når der er barrierer i modersmålet dansk, bliver det også svært at lære et fremmedsprog fx. engelsk. 

Hvis du har en mistanke om, at dit barn er ordblind, så er det en god idé at arrangere et møde med dit barns lærer, så I kan få en samtale om dine bekymringer om, om det er en bekymring læreren deler. Derefter vil skolen måske teste dit barn, og hvis det viser sig, at han/hun er ordblind, så får dit barn mulighed for at få hjælp. Det er netop denne hjælp i form at IT rygsæk, som gør, at mange unge som er ordblinde også går på universitet

Når dit barn er udredt som ordblind, er det vigtigt at støtte dit barn. Alt efter hvor gammelt dit barn er, så er der forskellige hjælpemidler til rådighed. Dit barn vil få en IT-rygsæk, som indeholder en bærbar computer med forskelige læse- og skriveteknologier bl.a. tale-til-tekst, oplæsning og ordforslag.
Måske har du også hørt om NOTA? Det er en hjemmeside, hvor alle lærebøger er lagt ind, så ordblinde kan få læst tekster op. Dit barn kan selv indstille hastigheden af oplæsningen, som dit barn med tiden formentlig vil øge.

Det er vigtigt, at dit barn føler sig som en del af klassen på trods af sine vanskeligheder. Tal gerne med klassens lærere om, hvordan I kan gribe det an, og hvordan dit barn ønsker at I evtuelt italesætter det. Nogle børn synes IT rygsækken er sej, mens andre føler sig for anderledes når de bruger den. Det er vigtigt at lytte til dit barn, men samtidig er det rigtig vigtigt, at dit barn får brugt rygsækken! Det er lidt ligesom briller. Mange synes de er kønnere uden, men det fungerer simpelthen ikke uden. 

Find en måde at hjælpe dit barn til at føle, at rygsækken er helt okay. Det er meget forskelligt, hvad der skal til. Måske skal rygsækken se ud på en bestemt måde, måske har skolen lektiehjælp for ordblinde, så dit barn ikke føler sig som den eneste, men opdager at der mange andre, som har samme udfordring. Det kan også være, at dit barn ønsker at sidde et bestemt sted i klasserummet – lyt til dit barn og find sammen en god måde at lære i det på. 

Når man er ordblind kan det være svært at huske remser, og det kræver ofte endnu flere gentagelser. Lidt ligesom børn med svækket arbejdshukommelse. Her kan du læse en tekst om at have svækket arbejdshukommelse og idéer til, hvordan du kan hjælpe dit barn, som kan bruges til børn med ordblindeproblematikker. 

Ssvækket arbejdshukommelse

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Lær bogstaver fra 69kr