Grammatikopgaver 4., 5. og 6. klasse

Her finder du 7 lærerige og kreative grammatikopgaver tilegnet 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse. 

Dit barn har på nuværende tidspunkt stiftet bekendtskab med dansk grammatik i nogen tid, men det er stadig utrolig vigtigt, at dit barn bliver ved med øve det. Der er mange grammatiske emner som dit barn skal igennem i folkeskolen, og dit barns grammatiske evner skal videreudvikles på mellemtrinnet. Vi har fokuseret på, at lave opgaver som er indbydende, overskuelige og lærerige. Vi ønsker, at dit barn får et lærerigt udbytte af opgaverne, men også at dit barn får en kreativ og sjov oplevelse ud af det.

Der er forskellige fokuspunkter, som hver især udfordre dit barn. Disse 7 opgaver kommer omkring nogle af de væsentligste emner inden for grammatikken: forholdsord, tillægsord, sætningsanalyse, nutid/datid og førnutid/førdatid. 

Derudover har vi også prøvet at gøre dit barn opmærksom på nogle af de ord, som driller lidt: får/for, ligger/lægger og synes/syntes. Netop disse drillende ord har vi valgt at tage med, da det er de ord som mange børn har udfordringer ved at skelne mellem. Jo før man får styr på dem, jo bedre!

Opgaverne er udarbejdet med henblik på at dit barn får lyst til at lære og de viser også, hvordan grammatik er brugbart og betydningsfuldt at kunne mestre. 

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr