Lineær funktioner – opgavehæfte

Lær om lineær funktioner gennem forklaringer, billleder og opgaver, der langsomt guider dit barn gennem emnet. Ved lineær funktioner arbejder man videre med koordinatsystemet, så hvis dit barn endnu ikke har helt styr på det emne, anbefales det at lave ditte hæfte først: Koordinatsystem.

Når dit barn skal lære om lineære funktioner, er det et udvidet emne af indholdsområdet “tal og algebra”. Her skal dit barn lære, om sammenhænge mellem to ubekendte tal. Det kan være svært at finde mønsteret og forståelsen af, hvad de forskellige tal i en lineær funktion betyder og hvilken værdi de her. Med dette hæfte får dit barn mulighed for, at få øvet alle begreber, samt danne en forståelse af opbygningen af en lineær funktion. Opgaverne i hæftet er indbydende, farverige og nemme at gå til. Du kan sammen med dit barn, øve færdighederne der skal bruges, for at få en forståelse for lineære funktioner. Der vil være opgaver, hvor dit barn skal aflæse forskrifter, finde forskrifter, opstille tabeller samt begrebsafklare de forskellige begreber der er vigtige at kunne, når der arbejdes med lineære funktioner. Der bliver desuden indledt med en genopfriskning af koordinatsystemet, hvori de lineære funktioner tager afsæt i.

Lineære funktioner er noget som dit barn møder på mellemtrinnet for første gang. Det er vigtigt at få øvet og trænet funktioner, da det et emne som dit barn skal arbejde med i matematik resten af sin skolegang. 

Mål: Koordinatsystemet, finde forskrifter, aflæse forskrifter samt udregning af forskrifter. 

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.

Målgruppe: Fra 5. klasse

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Lær bogstaver fra 69kr