Ny forskring om matematik ved skolestart

Hjælp dit barn til at blive dygtigere til matematik 

Faget matematik er essentielt for dit barn, fordi det er med til at give dit barn en forståelse af, hvordan samfundet hænger sammen, at matematik kan bruges til visuelt at formidle informationer, men det er også et grundlæggende fag for mange uddannelser eksempel tømre og ingeniørfaget. 

Ny forskning viser dog, at nogle børn allerede er bagud i matematik, før de starter i skole. Pernille Sunde forsker i, hvordan børn lærer at regne. Hun har snakket med 230 børn om forskellige små regnestykker for eksempel 3+6. I sin forskning er hun kommet frem til, at børnenes strategier i 1. klasse har afgørende betydning for, hvordan børnene klarer sig i 4. klasse. Det betyder, at nogle børn udelukkende benytter tællestrategien i 1. klasse, og det får betydning for deres måde at regne på i 4. klasse. Tællestrategien er den strategi dit barn benytter, når han/hun tæller sig frem til resultatet for eksempel ved hjælp af fingrene. 

Pernille Sunde har snakket med børn i 1. klasse, men det er ikke lærerens undervisning, som gør, at børnene bruger forskellige strategier. Børnenes forudsætningerne for at lære matematik bliver allerede skabt, før de starter i skole. Dit barns talforståelse starter nemlig i en meget ung alder. Du oplever formentlig hurtigt, at dit barn har en fornemmelse af, hvad en er, og hvad flere er. Et eksempel er “en tur mere”, men selvom dit barn kan tælle til 40, har en følelse af, hvad mere eller mindre er, så handler talforståelse netop ikke om, hvilke udenadslærte færdigheder dit barn har. Det handler om, at dit barn får en bredere talforståelse og flere strategier end tællestrategien. Det betyder, at dit barn hurtigt ser et mønster i, at 18 + 12 giver 30, fordi 2 og 8 er er 10’er venner, i stedet for at dit barn skal tælle sig frem på fingrene. Se også vores spil med talforståelse her og plus her.

Inden dit barn starter i skolen har dit barn og de andre børn forskellige forudsætninger for, hvordan de klarer sig i faget matematik. Der er dog måder, der træner dit barns talforståelse, og det kan du hjælpe med. 

Pernille Sunde har givet nogle gode råd om, hvordan du kan stimulere dit barns talforståelse.

  • Lav sanglege med barnet om tal – for eksempel “En elefant kom marcherende!” 
  • Få tal og mængder arbejdet ind i hverdagssproget “Hvor mange stykker rugbrød har du på tallerknen?”, “Hvor mange ben har et bord?” eller “hvor mange grønne farveblyanter er der i huset?” 
  • Lad dit barn hjælpe med daglige gøremål, hvor dit barn træner sin talforståelse, for eksempel hvis dit barn hjælper dig med at bage, kan du spørge “Hvor mange kopper hælder jeg i skålen?” eller “hvor mange boller har vi bagt på den her plade?” 
  • Spille brætspil. Vælg de spil hvor dit barn skal slå terninger, flytte antal felter og generelt bruge tal.
  • Lave perleplader, det træner både finmotorikken og hjælper dit barn til at opdage forskellige mønstre.

Det er vigtigt, at dit barn får de bedste forudsætningerne for at starte i skole. Børn med ringe forudsætningerne får en sværere skolegang, som i nogle tilfælde kan undgås. Ofte er forudsætningerne med til at præge dit barn i så høj grad, at nogle forældre tror deres børn er talblinde. Det er der nogle, som er, men ofte handler det om at dit barn sidder fast med en strategi. Talforståelse hjælper dit barn til at få flere strategier og lære at finde sammenhænge i disse strategier, så dit barn senere kan løse mere komplicerede opgaver.  Der er dog nogle børn, som enten er talblinde eller ordblinde , og så skal dit barn have hjælp til at læse opgaverne. 

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Lær bogstaver fra 69kr