Hent matematikhæfter til indskolingen – matematik opgaver

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse og 3. klasses opgaver til matematik indskoling

Emnehæfter til matematik

Halloween matematik 1.klasse

Halloween matematik 2. klasse

Halloween matematik 3. klasse

Tallets form og mængde
0. klasse

Tallets mængde talrække
0.klasse

Talrækker og plus
0.-1.klasse

Plus og minus
1. klasse

Talrækker

Tal og tælle

Former og figurer

10'er venner 1.klasse

Plus 0

Plus 1
1.-2. klasse

Plus 2
2.-3. klasse

Minus 1
1.-2 klasse

Minus 2
3.-4.klasse

Symmetri

Gange 1 3.-4.klasse

Gange 0

Division 1 3.-4.klasse

Division og dele 0

Afrunding
3.-5.klasse

Større eller mindre end

Regn med penge 1 2.-3.klasse

Flytning og spejling

Koordinatsystem 1

Koordinatsystem 0

Farv koordinater

Parallelle og vinkelrette linjer

Måling

Klokken

Læs og forstå matematik 1

Hele hæfter i klassetrin

Blandet matematikhæfte 0.klasse

Blandet matematikhæfte 1.klasse

Blandet matematikhæfte 2.klasse

Blandet matematikhæfte 3.klasse

Blandet matematikhæfte 4.klasse

Truede dyr - skolemælk

Carl Benz opfandt bilen - skolemæk

Pokemon 1. klasse

Træer 1. klasse

Halloween-, påske- og julematematik

Påskeopgaver matematik 1. klasse

Påskeopgaver matematik 2. klasse

Påskeopgaver matematik 3. klasse

Julematematik 1. klasse

Julematematik 2. klasse

Julematematik 3. klasse

Find en masse matematikopgaver, som du kan bruge til forskellige mener. Matematikhæfterne indeholder emner som tal, talrækker, plus, minus, division, gange, former og figurer, koordinater, måling og klokken . Der er også julematematik, halloweenmatematik og matematikopgaver til halloween.