Hent opgavehæfter til dansk 4.-6.klasse – dansk opgaver

Opgaver til dansk på mellemtrinnet - opgavehæfter

Aktuelt

Læs og forstå halloween 3-5.klasse

Måneden skriveopgave 3.-5.klasse

Grammatik 4. klasse, 5.klasse, 6.klasse opgaver

Kommaregler

Punktum

Tegningsætning

Ordklassehæfte

Sætningsled

Genstandsled, omsagnsled og forholdsordled

Grundled og udsagnsled

Læsestrategier

Forholdsord

Tillægsord

Udsagnsord

Navneord

Talord

Typiske stavefejl - opgavehæfter

For får

Af ad

Ligge lægger

Endelsen -ende eller -ene

Endelsen -tion eller -sion

Egenavne og tiltaleform

nutids -r

stumme bogstaver

Vokal-forveksling

Konsonant-forveksling 1

konsonant-forveksling 2

Morfemer

Dobbelt-konsonanter

Grammatik blandet

Ordforråd - sprogudvikling

Antonymer 2

Synonymer 1

Synonymer 2

Synonymer 3

Sammensatte ord

Rim 2.-4.klasse

Tekstanalyse

Personkarakteristik

Fortællersynsvinkler

Sproglige virkemidler

Komposition

Miljøbeskrivelse

Genre - lær om en genre 4. klasse, 5.klasse, 6. klasse

Digte - genrekendskab

Novelle - genrekendskab

Gyser - genrekendskab

Eventyr - genrekendskab

Måneden skriveopgave 3.-5.klasse

Artikel - genrekendskab

Science fiction - genrekendskab

Opgavehæfter

Vinter opgaver 3.-4.klasse

Læs og forstå 4. klasse, 5.klasse, 6. klasse

Ludvig Holberg

Henrik Pontoppidan

Johannes V. Jensen

St. St. Blicher

Læs og forstå om ALLE dyrene

Læs og forstå om søstjernen

Læs og forstå om blæksprutten

Læs og forstå om hajen

Opgavehæfter til mellemtrinnet i dansk. Her finder du flere forskellige opgaverhæfter til dansk, som er lige til at downloade og printe. Opgaverne er til 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse. Der er grammatikhæfter, læsehæfter og hæfter med blandet opgaver.