Opgaver til genreskrivning 1.-3. klasse

Uanset hvilket klassetrin dit barn går på, skal dit barn øve sin skriftlighed. Dit barn skal til at begynde med lære at stave og skrive sætninger, og med tiden skal dit barn lære at skrive længere sammenhængende tekster. Dit barn bliver i løbet af sin skolegang introduceret til de forskellige genrer inden for danskfaget, f.eks. noveller, romaner, digte, eventyr osv. Dit barn kommer også til selv at prøve kræfter med at skrive tekster inden for nogle af genrerne. Det er dog efterhånden blevet mere og mere udbredt som lærer i dansk at fokusere på, at eleverne skal skrive tekster baseret på autentiske skrivesituationer. Det vil sige tekster, man skriver, når man har brug for dem. Det kan f.eks. være en invitation, en jobansøgning eller en salgsannonce. Idéen er, at det bliver mere håndgribeligt for børnene at skrive tekster, når de kan se, at teksterne har relevans uden for skolen. At skrive gode og forståelige tekster er nemlig en vigtig egenskab at besidde i mange andre sammenhænge end i skoletimerne. 

Træn skriftlighed med autentiske skrivesituationer

Disse opgaver, som kan downloades som hæfter, men kan bruges enkeltvis. De indeholder øvelser med autentiske skrivesituationer, hvor dit barn får mulighed for at træne sin skriftlighed. Dit barn får samtidig mulighed for at stifte bekendtskab med nye typer af tekster, og hvordan disse skrives. Øvelserne er lavet i to forskellige niveauer. Det ene henvender sig til 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse (indskolingen), mens det andet er rettet mod 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse (mellemtrinnet). Øvelserne til indskolingen indeholder en efterlysning, en fødselsdagsinvitation, et salgsopslag og en turistbrochure. Øvelserne til mellemtrinnet indeholder en efterlysning, en jobansøgning, en invitation, et salgsopslag og en turistbrochure. 

Øvelserne er lavet med henblik på at være både sjove og lærerige for dit barn at lave. Dit barn får mulighed for at være kreativ og bruge sin fantasi, men der er også hjælp og inspiration at hente, hvis dette ikke er dit barns stærke side. Du kan også med fordel hjælpe dit barn i gang for at være sikker på, at dit barn forstår øvelserne korrekt. 

Målgruppe: 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse. Indskolingen, mellemtrinnet, dansk.

Mål: Træn skriftlighed. Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr