Lær at gange – guide

Se alle vores opgaver til gange her. 

Når dit barn skal lære at gange, er det en ny måde at regne på, som endnu ikke er introduceret. Der er i alt 4 regnearter i matematik, som er vigtige at have styr på, så den grundlæggende matematik er i orden. Det drejer sig om plus, minus, gange og dividere. Gange er knap så logisk for dit barn som plus og minus, derfor er det vigtigt, at forklare gange på en meget visuel måde og med konkrete ting eller tegninger.

Hvad er gange?

Når du ganger tager du en mængde flere gange. Et eksempel er  3 * 4 – Her kunne man tage 3 poser æbler, som hver indeholder 4 æbler, og så har man 12 æbler. Denne “opgave” kan I både lave et konkret med poser og æbler eller det kan tegnes på et stykke papir. Men inden du kaster dit barn ud i gangestykker starter mange børn med at øve og kunne remse gangetabellerne udenad.

Gangetabeller


Når dit barn skal lære gangetabellerne er det egentlig blot en remse, som skal læres udenad. Det er fuldstændig som at kunne abc sangen udenad eller en anden sang. Det betyder også at dit barn sagtens vil kunne tabellerne, men stadig ikke kan regne med gange. De 2 ting skal kobles samme, så gangetabellerne gør det lettere at finde svaret på et gangestykke. I guiden her kan du få forskellige forslag til hvordan du øver gangetabeller på en sjov måde.

Multiplikation

Når dit barn starter i 3. klasse, bliver det introduceret for gange, som også kaldes multiplikation. I starten  vil dit barn øve sig i at gange med små tal, for at få en forståelse af, hvad det vil sige at gange. Dit barns lærer vil fx lave 3 bunker med to kugler i hver. Nu vil dit barns lærer spørge ud i klassen, hvor mange bunker hun har, samt hvor mange der er i hver bunke. Sammen finder de så ud af, hvor mange der er i alt. Denne øvelse kan I også lave derhjemme, da det giver dit barn et visuelt billede af, hvad der sker, når man ganger. Det er vigtigt, at dit barn kan forklare, hvad der sker, når det ganger, så du er sikker på, at dit barn har forståelsen.

Dit barn vil hurtigt begynde at arbejde med de små tabeller, dvs. 1-tabellen, 2-tabellen, 3-tabellen, 4-tabellen, 5-tabellen og senere 6-tabellen, 7-tabellen, 8-tabellen, 9-tabellen og 10-tabellen. I starten vil fokus være på forståelse, og derefter vil dit barn hurtigt opdage, at det allerede kan 1-tabellen og måske kender 10-tabellen fra badeture.. “10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100!” og så skal alle under med hovedet. 

2- tabellen vil også være en af de tabeller, som dit barn lærer hurtigt, fordi der sker en fordobling, og dit barn vil også hurtigt finde et mønster i 5-tabellen. De resterende tabeller kræver mere tid og kan være svære at lære. 

Tabellerne kræver som sagt at de øves som en remse, men også at dit barn øver sig i at bruge dem til at udregne gangestykker.
Vi har blandt andet lavet nogle færdigtrykte læringscirkler om bl.a. gange, som kan hjælpe dit barn med at komme i gang og som kan bruges til en fælles referenceramme. Læringscirklerne er et populært hjælpemiddel til børn, og samtidig kan man håbe, at dit barn vil memorere læringscirklen og gangetabellerne lettere. 

Det er altid vigtigt at benytte ting fra hverdagen, så matematikken giver mening. Du kan let stille opgaver til dit barn, som indeholder gange. Eksemplet med æblerne i starten er én idé, men det kan også være opgaver som, at dit barn får 5 kr om ugen til at købe slik i sommerferien, og dit barn har sommerferie i seks uger. Hvor mange penge får dit barn på en sommerferie? Eller du deler dit barns lego op i bunker af forskellig antal, fx 4 bunker med 6 legoklodser, og på den måde viser du dit barn, at I ganger sammen. 

Gangeregler og tips

Når dit barn lærer at gange og benytte gangetabellerne, så er der også andre huskeregler, som kan hjælpe dit barn:

  • Når man ganger med 10, kommer der et nul på 
  • Når man ganger med 5, svarer det til at gange med 10, men tage halvdelen 
  • Når man ganger med 2 fordobler man resultatet 

Gangealgoritmer

Derudover kan det være en hjælp for dit barn at opdele regnestykket. Hvis der fx står 6*13, så kan det virke lidt uoverskueligt. Men hvis dit barn lærer at dele regnestykket op, så der står 6*10 + 6*3 eller 6*10 +6*1+6*1+6*1, kan det blive mere overskueligt. 

En anden strategi, som kan gøre gange mere overskueligt, er, at hvis der står 4*9, så kan dit barn skrive 4*10 = 40 og 40-4 = 56. Selvom dit barn er dygtig til at gange, giver de forskellige strategier dit barn en større matematisk forståelse, og dygtiggør hjernen til at tænke på flere måder. Børn som har flere algoritmer at bruge, vil helt naturligt have lettere ved at regne, så de har flere mulige måder at finde løsningen på.

Når dit barn bliver ældre og skal arbejde med større regnestykker, bliver papiret og de større udregninger taget i brug. Det er vigtigt at lære at stille regnestykkerne korrekt op, da de hurtig bliver mere kompliceret og dermed svære kun “at have i hovedet”. 

Her ser du to metoder: 

Den første metode: Regnestykket er 4*345

Her ser I tallet 4  og I ser tallet 345, som også er:  3 hundrede, 4 tiere og 5  enere

Så I kan skrive: 

4*300

4*40 

4*5 

Til sidst kan I lægge tallene sammen. Denne metoder egner sig bedst. når tallet bliver ganget med et et-cifret tal. 

Den anden metode: Regnestykket er 36*369

I den her opgave starter man med at tage enerne i 36 (altså 6) og gange med det lange regnestykke (369).

Så 6*9, 6*6, 6*3… 

6*9 giver 54, så I skriver enerne (4) under og 10’erne (5)komme i mente over tallet 6. I kan se det nedenunder. Derefter ganger i 6 med 6, som giver 36, men der står 5 i mente, så det giver 41, I skriver 1 nederst og 4 i mente over 3. Sådan fortsætter I. 

NU skal I gange 3 (10’erne) ind fra de 36, så I skriver først et 0 under 4, fordi det er 10’erne i arbejder med, og så 3*9= 27, så enerne (7) står så på den næste plads. 

Her fremgår det:  

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr