Lær dit barn at læse – guide – læsning

Læsning! Det er alle forældres ønske for deres barn, at det lærer at læse, at det lærer det tidligt og uden problemer. Vi voksne ved, hvor vigtig læsning er igennem hele livet, og hvor vigtig det er for læringen i alle skolens fag, at ens barn kan læse og har en god læseforståelse.

I hele indskolingen fra 0.-3.klasse kan de fleste børn klare sig i læsningen i de andre fag, men i skiftet fra 3. Til 4. Klasse sker der et markant skifte, og børn med læsevanskeligheder bliver for alvor udfordret i andet end dansk. Pludselig er teksterne i historie længere, matematikopgaver er ikke kun tal længere men længere opgavebeskrivelse, og dit barn skal til at læse lidt engelsk også.

Derfor er en tidlig læseindsats super vigtig! Og det gode er, at du som forældre kan gøre en kæmpe forskel derhjemme og uden at investere i dyre ekstra læseforløb ved læsevejledere eller privatundervisere.

Læseudviklingen

Der er mange gode metoder, fremgangsmåder og tiltag man kan gøre for at lære sit barn at læse eller støtte den læseudvikling, der allerede er i gang. Oftest kan det være svært at gå til, hvis man ikke har uddannelsen som lærer og ved noget om læseundervisning og hvilke byggesten, der er gode at få med. Herunder vil vi kort skitsere, hvilke områder der er gode at have fokus på med henblik på at lære at læse og læseundervisning af sit barn.

Hvis du ønsker en mere udførlig guide med forældrevejledning, opgaver, læsetekster, spil og lege, så se vores “lær at læse” pakke her.

Se desuden vores populære “Multi bogstav- og ordkort”, som er både sjove farverige og legende for dit barn.

Sprog og ordforråd


Jo bedre et sprog og ordforråd dit barn har, jo lettere vil det være at lære at læse. Det giver jo sig selv, at når man kender mange ord og bruger dem aktivt i sit eget sprog, så er det lettere også at genkende og læse flere ord. Se nogle om ordforråd og sprogudvikling.

Lydlig opmærksomhed – herunder rim og remser

Når et barn skal lære at læse kræver det, at det kan høre lydene i ordet, selv kan sige lydene og i det hele taget være opmærksom på at sproget er en masse lyde, der er sat sammen. Derfor har man i børnehaven blandt andet meget fokus på lydlig opmærksomhed, rim, remser og andre ordlege med fokus på lyde i sproget.

Lære bogstaver

Dit barn skal kunne bogstavernes navn, form og lyd for at kunne genkende dem, sætte lydene sammen og læse dem til ord. Desuden skal de jo kunne bogstavets form for overhovedet at kunne afkode det i en tekst.

Sætte to bogstavers lyde sammen

Når dit barn kan bogstavernes lyde, skal det til at sætte lydene sammen til små ord. Her er det godt at bruge helt korte ord på 2 bogstaver og så skal de gerne være lydrette. Der findes flere læsebøger med små sætninger, hvor ordene kun har 2 bogstaver. Dit barn har godt af at der er en masse illustrationer, så det kan søge hjælp i billeder og dermed også gætte sig frem

Lær de 120 ord

De “120 ord” er de vigtigste danske ord, som bruges mest i børnebøger. Det betyder, at hvis dit barn kan læse disse ord udenad kan det læse 50% af en tekst i en læsebog til børn. Derfor gør skolen i dag meget ud af, at lære børnene disse ord, så dit barn ikke skal kæmpe med at læse disse, men blot kan koncentrere sig om de sidste 50% af en tekst. Du kan få inspiration til de 120 ord her eller spåille Ludo med dem her.

Læs lydrette ord

Lydrette ord er ord, som staves fuldstændig som de siges. Generelt er der mange danske ord, som ikke er lydrette, hvilket gør det endnu sværere for dit barn at lære at læse, når vi netop bruger lydene til at læse med. Derfor er det en god ide at bruge de lydrette ord i starten af læseprocesse. Det kan både være ordlege eller spil med lydrette ord, eller det kan være læsetekster med kun lydrette ord. Der findes en del børnebøger i denne form.

Hvis du synes det er en stor mundfuld, at gå i gang med så kan vi anbefale “Lær at læse” pakken. Det er en vejledning til dig som forældre, der gør det lettere og helt konkret, hvordan du udvikler disse områder hos dit barn på en sjov og legende måde. Desuden får du viden om læseudviklingens forskellige trin og hvordan du bedst støtter.

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Lær bogstaver fra 69kr