Kvadratrod – opgaver

Nederst finder du opgaver, hvor dit barn kan øve sig i at regne med kvadratrod og potens.

Et kvadrattal er når man ganger det samme tal med sig selv, hvilket er det samme som at sætte et tal i anden.  Et eksempel er 3*3= 32 = 9, her er kvadrattallet 9.

Et andet eksempel er 5*5 = 52 = 25. Det hedder et kvadrattal, fordi et kvadrat altid er lige lang på alle sider. Hvis vi forestiller os en kasse, hvor alle sider er 5, så er arealet af kvadratet 25. Det kan enten skrives som 5*5 eller 52

Brug vores læringscirkler med regneregler som støtte og huskecirkler til dit barn, hvis det har svært ved at huske regneregner eller overbliksvanskeligheder.
Se deusden alle vores andre matematikopgaver til print her.

Hvis vi skal finde kvadratroden af et tal, så er det godt at kunne sine tabeller eller have tabellerne ved sig i form af fx tabelblyanter eller læringscirkler. Det kan være der står “Find kvadratroden af 36”, nu kan dit barn enten prøve sig frem, finde det på sin tabelblyant eller det kan være han/hun kan huske, at 6*6= 36. 

Kvadratroden af et tal, fx 36, er altså det tal, som ganget med sig selv her giver 36, altså 6. 

Evt. fil downloades nederst.

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Lær bogstaver fra 69kr