Hvad lærer mit barn i 0. klasse? – GUIDE

Hvad lærer mit barn i 0. klasse?

Som forældre kan det være ret svært at finde ud af, hvad dit barn egentlig skal have ud af at gå i 0. klasse. Børnehaveklasselederen laver selvfølgelig en årsplan, og du kan læse om undervisningsministeriets Fælles Mål for undervisningen i 0. klasse. Men begge dele kan godt være lidt svære at forstå og gøre konkrete, når man ikke er læreruddannet, derfor har jeg plukket lidt ud, sat i kasser og forsøgt at skabe bare lidt overblik i det følgende. Læs hvad andre lærere ville ønske alle børn kunne inden skolestart.

Ønsker du en samlet guide til at lære dit barn bogstaver, kan læringshæftet Lær bogstaver  eller “Lær tal” være en mulighed. Generelt kan du finde en masse materiale, som du kan bruge til dit barn her. 

Desuden kan vi varmt anbefale vores læringscirkler med alle de centrale emner, som dit barn skal lære eller huske i sin skoletid. De er en perfekt støtte til dit barns selvstændighed i skolen.

Matematik i 0.klasse

I matematik skal dit barn selvfølgelig lære noget om tal. Men hvad er det lidt mere præcist?

  • Dit barn skal lære at tælle til 10. Men det gælder også om, at dit barn rent faktisk forstår, hvad tallet “6” betyder. At symbolet “6” hedder “sekstal”, og at det betyder at du har 6 stykker frugt, hvis det handler om det. Dvs. dit barn skal have en forståelse for mængder og navne på tal. Der ligger flere gode lege her på LEG og LEKTIE, som kan støtte dit barns udvikling. Se dem her
  • Dit barn skal lære noget om størrelser og begreberne, som knytter sig dertil. Det er blandt andet begreberne større end, mindre end, stor, lille, mindst, størst. Også skal dit barn kunne kategorisere størrelserne, så fx alle bladene i en størrelse ligger i samme bunke. Du kan fx. øve det ved at lave denne leg med LEGO.
  • Dit barn skal lære noget om figurer, hvad hedder fx. en firkant og trekant, hvordan ser den ud, også skal dit barn kunne kategorisere dem. Dvs. at dit barn skal kunne genkende en trekant uanset størrelse og lægge dem i samme bunke, ligesom cirkler skal i en anden bunke. Læs hver hvordan du let arbejder med figurer hjemme.

Dansk i 0.klasse

  • Dit barn skal lære at føre en samtale samt bygge en fortælling op. Det betyder, at dit barn skal lære at udvælge de vigtige elementer i en fortælling, og at bygge fortællingen op, så vi får lyst til at lytte. Det er selvfølgelig ikke noget, der bare sker på kort tid. Det tager lang tid, hvor dit barn hele tiden udvikler sig i små ryk gennem feedback og observere andre samtaler. Du kan øve dette med dit barn fx. ved aftensmaden og have små samtaler ved bordet. Ellers er det en god ide at læse højt for dit barn og samtidig træne samtalen ved at snakke om bogen handling, hvilke personer er med? Hvor foregår histroien? Hvad er problemer? Derudover kan i træne at genfortælle historien, som også kræver, at dit barn trækker det centrale ud af hinstorien. HUSK at starte i det små og byg ovenpå.
  • Dit barn skal lære sproget at kende dvs. lytteevnen og evnen til at forstå det der bliver sagt og læst. Deres ordforråd skal øges og deres brug af sproget skal nuanceres. Også skal der arbejdes med bevidstheden om sproget og at lege med sproget, hvorfor hedder det mon KøbenHAVN? Hvilket ord rimer på “bord” og der må gerne bruges fjolle ord, som ikke er rigtige ord. Eller snak om vitser og sjove talemåder.
  • Dit barn skal begynde at lære at læse og skrive, hvilket jo er en lang proces. Den starter med at dit barn skal lære alle bogstaverne, bogstavernes form og lyde. Dit barn skal begynde at LYTTE til ord og bogstaver. Hvilke ord har samme lyde? Kan du genkende det bogstav på fx. mælken? Hvilke bogstaver er ens i dette ord? Altså en begyndende læseudvikling. Dit barn skal begynde at lære at skrive. Dvs at lære at holde rigtig på blyanten til at holde blyanten, skrive på linien og kende bogstavernes form og navn. Du kan læse mere om den skriveudvikling dit barn skal igennem her. 

Læring i 0.klasse

  • Generelt er det vigtigt, at vi som forældre forsøger at bevare barnets nysgerrighed og undren til omverdenen, og det er der en skøn astrofysiker, som har sagt noget ret klogt om det her. Leg med, når dit barn undres, stil flere spørgsmål, find flere ting, der kan undersøges og læg dig ned på jorden sammen med dit barn og undersøg og spørg “HVORFOR?”. 
  • Dit barn skal arbejde med året gang og have kendskab til årstidernes kendetegn som vejr, familiens fødselsdage og temperaturer samt en forståelse af tiden i dage, måneder og år. Du kan hjælpe dit barn ved med at lære årstidernes kendetegn gennem denne leg. Eller kigge på solens vandren på forskellige årstider.
  • Dit barn skal kunne sætte navne på dit mest almindelige dyr, planter og træer. Det kan du støtte ved løbende at snakke om de dyr og planter i møder i hverdagen; i haven, på gåturen eller køreturen. Hav en undersøgende og nysgerrig tilgang til det I ser omkring jer, hvilket du kan se et eksempel på her. Eller lav jeres egen blomster-minde-bog, som i altid kan tage frem og kigge i.
  • Dit barn skal lære om ressourcer, bærerdygtighed og natur på helt lavt børneniveau. Dvs. snakke om at man skal huske at slukke lyset og vandet hjemme, ikke smide affald i naturen eller prøve at sortere affald og køre på forbrændningen med mor og far. Her er en ide til en affaldleg, som let kan laves hjemme.

Pyyy…. nåede du hele vejen igennem, så er det godt gået;-D. Husk ro på, ingen stress! Du har allerede lavet første skridt, idet du nu er bevidst omkring det dit barn skal lære, også kommer mulighederne løbende i dagligdagen, hvis du holder øje;-)

Copyright og Licens

ALT materialet på hjemmesiden GRATIS brug for private.

Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvis ikke I ikke har lavet aftale med Copydan skal der købes Licens her.

Store bogstavkort 199kr